fbpx

Velux fonden sammen med Børn og Unges Trivsel

 

UNIK Recovery efterværn til unge i psykiatrien – når civilsamfundet bygger bro – Tillægsbevilling

Projektet er et af syv projekter bevilget i maj 2023 under temakaldet ’Mental trivsel’. I de syv projekter udvikles nye metoder til et bedre samspil mellem civilsamfundet og det offentlige for at styrke trivsel og handlekraft hos borgere med alvorlige psykiske udfordringer. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd VIVE gennemfører en tværgående evaluering af de syv projekter under temakaldet Mental trivsel samt de syv projekter bevilget i 2022 under temakaldet ”Psykisk mistrivsel”. Tillægsbevillingen er givet til deltagelse i aktiviteter knyttet til evalueringen.