Psykologens blog

5 gode grunde til at tale med en psykolog

Der kan være mange grunde til at det giver mening at tale med en psykolog, og det varierer meget fra person til person, hvad der fører dem derhen. For nogen kan det virke ”overkill” at tale med en psykolog, mens andre har en idé om, hvad de kan og ikke kan tale med en psykolog om. Jeg siger altid, at vi kan tale om alt, men at det essentielle er, at det vi taler om, er vigtigt og meningsfuldt for dig.

5 gode grunde til at tale med en psykolog

Din angst skal udfordres

Har du – eller kender du nogen der har – angst, så ved du også at det kan være svært at udfordre den på egen hånd. Nogle gange har man brug for én udefra der kan hjælpe med at finde ud af hvad det handler om, og som kan støtte én når man skal udfordre angsten.
I nogle tilfælde kan det være en god ide at søge hjælp hos en psykolog, som kan guide dig igennem, skridt for skridt, og støtte når det er svært.

Læs mere

Tag hånd om din ensomhed

Føler du dig ensom, er du langt fra den eneste. Ensomhed opstår, når dine sociale relationer ikke opfylder dine sociale behov og forventninger. Det kan være svært at fortælle sine omgivelser at man føler sig ensom, men ved at lære og forstå ensomheden, kan du lettere gøre noget ved den. Det kræver en indsats fra dig, men ved at få hjælp hos en psykolog, kan du få støtte til at bryde et negativt tankemønster og få mod til at skabe nye relationer.

Læs mere

Støttegrupper og sundt netværk for unge

Støttegrupper tilbydes til nuværende og tidligere anbragte unge i alderen 18-30 år i forbindelse  med:

Mobning og lavt selvværd, som ofte er forbundet med at have været anbragt

Sorg og kriser, som er udbredt hos nuværende og tidligere anbragte unge

Er du udsat som ung? Har du ingen netværk grundet tidligere svigt og anbringelse i anden kommune? Er du ung i efterværn eller har du ikke modtaget et efterværn? Oplever du, at du er ensom? Så kontakt os.

Læs mere
Mobning

Foreningen Børn og Unges Trivsel siger nej til mobning. Hvert tredje barn menes at have været udsat for mobning. Mange der har været anbragt som barn, har oplevet massiv mobning igennem barndommen. Hvor går man hen og får hjælp, når ens ungdom er præget af dårligt selvværd og selvtillid grundet mobning igennem skoleårene? Du er altid velkommen til at kontakte os.

Sorg og krise rådgivning til tidligere anbragte unge

Søg støtte og rådgivning, når livet udfordrer og bliver for svært. Mange nuværende og tidligere anbragte unge oplever depression og ensomhed grundet massivt svigt igennem barndommen. Vi møder i foreningen ofte unge, der befinder sig i en krise eller i sorg, som har isoleret sig – har ændret adfærd og lukket af for omverdenen, når de er allermest sårbare. De har over tid mistet troen på, at der er nogen, der kan hjælpe og støtte dem. Mange har opgivet håbet. Vi tror på, at en længere og vedholdende indsats kan genskabe selvværd, håbet og troen på fremtiden hos de unge. Vi søger i Børn og Unges Trivsel NGO hele tiden fonds og pulje midler for at kunne tilbyde længere støtte og netværksforløb. Du er altid velkommen til at kontakte os. Støttegrupper – Børn og Unges Trivsel NGO

Børn og Unge med særlige behov er steget markant de senere år

Børn og Unges Trivsel tilbyder gratis akut telefonrådgivning. Vi ser i foreningen, at ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en diagnose, som igennem nogle år har været stærkt stigende hos børn og unge. Diagnosen hører under gruppen af hyperkinetiske forstyrrelser. SID (sanseintegration ), særligt sensitive, social angst eller andre diagnoser er alle diagnoser, der kræver specielle hensyn fra de pårørende og det øvrige samfund. Børn er ikke ret gamle, før de finder ud af, at de er ”anderledes”.  Dette gælder især på anbringelsesområdet, hvor vi hos os ser en stor gruppe, der er blevet diagnosticeret med en eller flere diagnoser. Del dine oplevelser og erfaringer med andre – du er ikke alene. Kontakt os for at høre mere.

Unge netværk støtter dig

Børn og Unges Trivsel NGO har fokus på, at unge bliver mere job- og uddannelsesparate, så de unge får en større tilknytning til både arbejdsmarkedet og uddannelsesystemet. Vi får mange henvendelser vedrørende sårbare unge, der er nuværende eller har været tidligere anbragte. Mange af de unge er udfordret på selvværd og selvtillid, og sidder fast uden motivation. Ved at tænke forebyggende og i tidlig indsats støtter vi unge bedre, når livet udfordrer. Mange unge mangler selvtillid, selvværd og kæmper med angst. Med en aktiv indsats arbejder vi med projekter på anbringelsesområdet i foreningen, der med en helhedsorienteret tilgang sikrer, at de unge genfinder balancen, bliver styrket og får et nyt håb om en fremtid som selvforsørgende . Vi ønsker med vores arbejde i foreningen at udvikle udsatte unge, der har været anbragt, så de er klar til at tage en uddannelse eller få et job, hvor de trives. Vi ønsker at bidrage til, at alle unge mennesker får mulighed for at få en værdig fremtid, hvor de er inkluderet i fællesskabet, og er en del af arbejdsmarkedet.

Sundt netværk i Cafe Unik

Trænger du til et pusterum? Har du lyst til en kop te og et måltid mad i hyggelige omgivelser, møde andre ligestillede unge, der er nuværende eller tidligere anbragt? Måske savner du et sundt netværk og nogle ressourcestærke voksne, du kan tale med? Ring til os – det er gratis. Vi glæder os til at høre fra dig. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere. Se også under Unik.