Gratis psykologhjælp til anbragte og tidligere anbragte unge

En bevilling fra Trygfondens Akutpulje har gjort det muligt for Børn og Unges Trivsel, at tilbyde gratis online akut psykologhjælp til anbragte og tidligere anbragte unge i alderen 15 til 30 år.

Unge der har det svært i denne isolation som bor på opholdssteder, i plejefamilier, er i udslusning og/eller er i efterværn.

Vi tilbyder også akuthjælp til unge tidligere anbragte, der er udfordret i familier med misbrug og/eller psykisk vold

Vi tilbyder:

1) Individuelle psykologsamtaler

Vi tilbyder op til fem gratis og anonyme individuelle psykologsamtaler. Samtalerne foregår online med uddannede psykologer.

Samtalerne vil ikke udgøre behandlingsforløb, men vil have fokus på konkrete selvhjælps- og håndteringsstrategier i forhold til den aktuelle situation.

2) Online-gruppeforløb

Vi tilbyder gratis medlemskab i en online-gruppe via Facebook. Her præsenteres de unge for professionelle videoer relateret til at kunne håndtere sin sårbarhed i en vanskelig og kaotisk situation. Onlinegruppen udgør et ligeværdigt fællesskab, hvor de unge kan sparre med hinanden og professionelle.

OM TILBUDDET 

Vi har kapacitet til at tilbyde i alt ca. 1000 psykologtimer. Hver ung får tilbudt op til 5 samtaler, og vi har dermed som udgangspunkt mulighed for at tilbyde ca. 200 unge et psykologforløb. Timerne fordele efter først til mølle-princippet. Onlinegruppen har ubegrænset kapacitet.

 Mandag den 21. april fra kl. 10 -15 og løber til og med fredag den 26. juni 2020.

Vores nye online bookingsystem www.bu-t.dk.

Unge kan også kontakte mail: info@bu-t.dk.