Gratis psykologhjælp til anbragte og tidligere anbragte unge

En bevilling fra Trygfondens Akutpulje har gjort det muligt for Børn og Unges Trivsel, at tilbyde gratis online akut psykologhjælp til anbragte og tidligere anbragte unge i alderen 15 til 30 år.

Unge der har det svært i denne isolation som bor på opholdssteder, i plejefamilier, er i udslusning og/eller er i efterværn.

Vi tilbyder også akuthjælp til unge tidligere anbragte, der er udfordret i familier med misbrug og/eller psykisk vold

Vi tilbyder:

1) Individuelle psykologsamtaler

Vi tilbyder op til fem gratis og anonyme individuelle psykologsamtaler. Samtalerne foregår online med uddannede psykologer.

Samtalerne vil ikke udgøre behandlingsforløb, men vil have fokus på konkrete selvhjælps- og håndteringsstrategier i forhold til den aktuelle situation.

2) Online-gruppeforløb

Vi tilbyder gratis medlemskab i en online-gruppe via Facebook. Her præsenteres de unge for professionelle videoer relateret til at kunne håndtere sin sårbarhed i en vanskelig og kaotisk situation. Onlinegruppen udgør et ligeværdigt fællesskab, hvor de unge kan sparre med hinanden og professionelle.

OM TILBUDDET 

Vi har kapacitet til at tilbyde i alt ca. 1000 psykologtimer. Hver ung får tilbudt op til 5 samtaler, og vi har dermed som udgangspunkt mulighed for at tilbyde ca. 200 unge et psykologforløb. Timerne fordele efter først til mølle-princippet. Onlinegruppen har ubegrænset kapacitet.

 Mandag den 21. april fra kl. 10 -15 og løber til og med fredag den 31. december 2020.

Vores nye online bookingsystem www.bu-t.dk.

Unge kan også kontakte mail: info@bu-t.dk.

Covid-19 updateVi følger myndighedernes anbefalinger

På grund af den nuværende situation med COVID-19 følger vi myndighedernes anbefalinger, og det betyder, at vi i Børn og Unges Trivsel og i Værestedet UNIK Gentofte fra den 21. september arbejder lidt anderledes lokalt end normalt.

Det er derfor vigtigt, at du kontakter os direkte på telefon eller SMS på 40282805 for at høre, hvilke muligheder for samtaler vi kan tilbyde i Værestedet UNIK Gentofte Kommune. Der vil i de næste to uger være åbent for psykolog online samtaler, online grupper og telefonisk rådgivning. 

Værestedet UNIK tilbyder også gratis Åben Anonym Psykolog Rådgivning i samarbejde med Gentofte Kommune. Vi vil være åben for bookinger af psykologsamtaler online i de næste to uger.