fbpx
Dit privaliv

Foreningen Børn og Unges Trivsels
PRIVATLIVSPOLITIK

Her på siden kan du finde information om, hvordan vi indsamler og anvender persondata, herunder automatisk modtaget data gennem Børn og Unges Trivsels hjemmeside ved hjælp af cookies, og hvordan disse bruges.

Privatlivspolitikken er gældende for Foreningen Børn og Unges Trivsel samt foreningens tilbud og projekter, herunder Projekt UNIK.

Baggrund

Foreningen Børn og Unges Trivsel behandler en række forskellige personoplysninger i forbindelse med udførelsen af vores sociale tilbud samt for at kunne administrere og organisere ansættelsesforhold.

Foreningens behandling af persondata sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU-databeskyttelsesforordningen.

Det betyder, at det er Børn og Unges Trivsels ansvar at behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt, så dine personoplysninger er forsvarligt beskyttet.

Dataansvarlig

Foreningen Børn og Unges Trivsel er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig.

Vi har ikke en databeskyttelsesrådgiver, men hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine persondata, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder om indsigt i de registrerede oplysninger, retning, sletning eller begrænsning af behandling af persondata kan du rette henvendelse til den dataansvarlige:

Foreningen Børn og Unges Trivsel
Gammel Klausdalsbrovej 482
2730 Herlev
CVR: 34564981
Telefon: +45 4019 3232
E-mail: info@bu-t.dk

Vores behandling af dine personoplysninger, formål og samtykke

Foreningen Børn og Unges Trivsel behandler kun personoplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udføre vores arbejde og kunne give dig den hjælp, som du ønsker gennem vores tilbud og/eller projekter.

Foreningen Børn og Unges Trivsel behandler primært oplysninger, som er givet direkte fra dig, dog med undtagelse i enkelte tilfælde i forhold til vores henvisningsprocedure til Projekt UNIK, hvor f.eks. vores samarbejdspartnere opgiver nogle personoplysninger på dig herunder navn, adresse, alder og kontaktoplysninger. Andre tilfælde kan f.eks. være personoplysninger indhentet på baggrund af referencer i forbindelse med ansættelses-eller frivilligforhold. Hvis du er ansat eller frivillig i Foreningen Børn og Unges Trivsel behandler vi oplysninger om dig som led i vores administration. Hvis du har taget eller tager imod vores tilbud og/eller deltager i et af vores projekter, behandler vi ud over dine personoplysninger også̊ evt. besvarelser (såfremt du har givet dit samtykke hertil) i forhold til vores spørgeskemaer, trivselsmålinger og interviews som led i dokumenteringen af effektmåling af vores tilbud og projekter.

Cookies

Ved besøg på Børn og Unges Trivsels websites indsamles der oplysninger om brugere for at tilpasse og forbedre indholdet. Websitet anvender ”cookies”, hvilket er en tekstfil, som gemmes på enheden. Formålet med dette er at kunne genkende din enhed, samt huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Disse cookies har ikke til formål at skade din computer og indeholder umildbart ikke personoplysninger. Ønsker du ikke, at der indsamles oplysninger om dig, kan du slette cookies og undlade videre brug af websitet. Oplysninger indsamlet ved cookies omfatter bl.a.:

• Et unikt ID og tekniske oplysninger om enheden
• IP adresse
• Geografisk placering
• Hvilke sider brugeren klikker på

Cookies fra tredjepart

Børn og Unges Trivsels websites kan anvende tredjepartscookies. Tredjepartscookies er cookies,der er udsendt af andre end Børn og Unges Trivsel, og kan være brugt ved indlejringer af forskellige medier eller elementer på hjemmesiden.

Opbevaring af cookies

Cookiesne sletter sig selv efter et vist antal måneder, som varierer alt

Personoplysninger

Alt efter dit tilknytningsforhold til foreningen behandler vi almindelige personoplysninger, omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6. Børn og Unges Trivsels indsamler og behandler typisk følgende typer af almindelige personoplysninger:

• Navn
• Telefonnummer
• E-mail
• Adresse
• Fødselsdato
• Tilknyttet kommune
• Firma/CVR

Foreningen behandler i visse tilfælde (ved psykologsamtaler m.m.) følsomme personoplysninger om dig, der er omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, herunder dine helbredsoplysninger.

Oplysningerne gemmes på eksterne servere hos en datasikkerhedsgodkendt leverandør. Vi gennemgår løbende vores sikkerhedsforanstaltninger for at kontrollere om oplysningerne håndteres forsvarligt, samt at vi opfylder og efterlever de rettigheder som brugeren har.

Dog kan vi ikke garantere fuldstændig sikkerhed ved dataoverførsler over internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre tvinger sig adgang til oplysninger, når data opbevares og sendes elektronisk.

Brugeren deler og afgiver dermed sine personoplysninger på eget ansvar. På vores hjemmesider kan der være links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Børn og Unges Trivsels er ikke ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider eller for andre hjemmesiders praksis.

Ny lovgivning og den hurtige udvikling af internettet betyder, at Børn og Unges Trivsels kan blive nødt til at ændre måden vi behandler personoplysninger. Derfor kan vi være nødsaget til at ændre vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, hvilket vi forholder os retten til.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

De personoplysninger som Foreningen Børn og Unges Trivsel indhenter og behandler om dig, kræver et gyldigt og tydeligt samtykke fra dig, som er givet mundtligt eller skriftligt.

Ved afgivelsen af dit samtykke skal foreningen gøre dig opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Det kan endvidere være en betingelse for din tilknytning til Foreningen Børn og Unges Trivsel, at foreningen har dit samtykke til at kunne behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for vores administration f.eks. i forhold til ansættelses-eller frivilligforhold.

DINE DATA

Behandling i persondata i Foreningen Børn og Unges Trivsels

Foreningen Børn og Unges Trivsel behandler kun oplysninger om dig så̊ længe det er nødvendigt for foreningen. Oplysningerne om dig bevares således under hele dit forløb dvs. så længe du er tilknyttet foreningens tilbud og/eller projekter. Når du ikke længere er tilknyttet foreningen, behandler vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i op til 5 år, og medmindre der gives et nyt samtykke, slettes eller anonymiseres dine oplysninger herefter.

I forbindelse med henvisning til foreningens tilbud eller projekter sker der i enkelte tilfælde, som tidligere nævnt, at foreningen modtager en række personoplysninger på dig fra andre, f.eks. kommuner, familie/venner, støttekontaktpersoner, mentorer mv. Hvis henvisningen ikke fører til, at en deltager bliver tilknyttet til Foreningen Børn og Unges Trivsel vil alle oplysninger herfra automatisk blive slettet senest 6 måneder efter.

Videregivelse af oplysninger

Foreningen videregiver som udgangspunkt ikke dine persondata til myndigheder, kommuner mv. medmindre foreningen ifølge dansk lovgivning er forpligtet hertil. I enkelte tilfælde, som led i foreningens dokumentation af sine effektmålingerne kan det være, at vi videregiver bestemte personoplysninger til tredjepart. Dette er du blevet informeret om inden du giver dit samtykke til os.

Datasikkerhed

Foreningen Børn og Unges Trivsel overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at foreningen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene. Foreningen sørger for, at alt registreret data, herunder dine personoplysninger, behandles sikkert og er forsvarligt beskyttet i forhold til gældende sikkerhedsstandarder og øvrig lovgivning. Dine personoplysninger opbevares på foreningens egen server, som er krypteret og tilknyttede medarbejdere og konsulenter har begrænset adgang til dine oplysninger.

Dine rettigheder – retten til berigtigelse, begrænsning, sletning & anonymisering

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger, Foreningen Børn og Unges Trivsel registrerer og behandler om dig. Du skal være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre unge, frivillige eller ansatte i foreningen. Hvis du gerne vil benytte dig af din indsigtsret skal du rette henvendelse til Foreningen Børn og Unges Trivsel.

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for to måneder og oplysningerne udleveres normalt gratis. Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller foreningen kan afvise at efterkomme din anmodning.

Øvrige rettigheder

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges samt anonymisering eller sletning af oplysninger (retten til at blive glemt/the right to be forgotten). Du har også̊ ret til at få dine oplysninger med videre til en myndighed eller anden organisation/virksomhed. Ønsker du dette skal du kontakte Foreningen Børn og Unges Trivsel.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Her kan du også få hjælp, hvis du har generelle spørgsmål om behandling af personoplysninger.

 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.,
1300 København K.
Telefon 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

LAD OS GØRE 
EN FORSKEL

Kontakt os nedenfor, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine data, eller hvis du vil i kontakt med os i forhold til en af vores initiativer. 

12 + 7 =

Foreningen Børn og Unges Trivsel

Gammel Klausdalsbrovej 482
2730 Herlev
CVR: 34564981
Telefon. +45 4019 3232
E-mail: info@bu-t.dkMobilpay: 84271 

Bank reg. nr.: 1551 / konto nr. 11147151