PRESSECENTER

Vil du vide mere om Børn og Unges Trivsel, så er du kommet til det rigtige sted. Her har vi samlet artikler og presse om Børn og Unges Trivsel. Hvis du har interesse i et mediesamarbejde, kan du kontakte os Her.

Den 27. juni 2018

Gentofte hyrer forening til at hjælpe kommunens anbragte unge

Kopier. Flyt. Sæt ind!

Med et koncept, der er udviklet i civilsamfundet, vil Gentofte Kommune hjælpe anbragte børn og unge med at blive styrmænd i deres eget liv.

Kommunen har modtaget lidt over 13 millioner kroner fra satspuljen til at omlægge sit såkaldte efterværn – altså den understøttende indsats over for børn og unge, der har været anbragt uden for hjemmet – så de kommer bedre i gang med uddannelse, arbejde og de andre ting, der hører voksenlivet til.

Læs mere

Den 12. juni 2018

Ny alliance vil styrke kvaliteten af den samlede sociale indsats over for anbragte

Alt for mange nuværende og tidligere anbragte topper diverse lister for mistrivsel, og sådan har det været i alt for lang tid. Derfor har en bred vifte af organisationer stiftet ”Alliancen for anbragte børn og unge”, der vil arbejde målrettet med at give samme livsmuligheder til anbragte som til andre børn og unge.

Tidligere anbragte børn og unge har markant dårligere uddannelse end andre, mange er ikke i job og risikoen for at få en psykisk sygdom er op til 13 gange højere.

Over hver fjerde af de 18-årige, der har været anbragt uden for hjemmet, har på et tidspunkt i livet forsøgt at begå selvmord, og hele 44 procent medgiver, at de har udøvet skade på sig selv.

Det er alarmerende tal, der viser, at der behov for at gå nye veje og prioritere anbragte børns vilkår. Derfor er en række foreninger og organisationer på det sociale område gået sammen om etableringen af Alliancen for anbragte børn og unge.

Vi har i alt for lang tid set, at anbragte børn simpelthen ikke får den rigtige hjælp og støtte, de falder ofte mellem to stole, når de går fra barn til voksen, og efterværnet, indsatserne og hjælpen er ikke systematiseret. Derfor tror vi, at vi i fællesskab kan skabe bedre platforme for at tage hånd om de problemstillinger, som landets anbragte børn har.

Det at være anbragt kan trække store spor ind i ens voksenliv, og især når det kommer til uddannelse og beskæftigelse kan man også se, at børn og unge, der har været anbragt ikke har samme livsmuligheder som andre børn og unge, der vokser op i Danmark.

Hele 70 pct. af de unge, som har været anbragt uden for hjemmet, har ikke fuldført en ungdomsuddannelse som 25-årig. For resten af landets unge gælder det for kun 21 procent.

 

Alliancen vil have et landsdækkende fokus på både nuværende anbragte børn og unge, men også voksne som oplever senfølger af anbringelsen.

Målet er at markere sig som en af de førende aktører med udspil og holdninger, der tager udgangspunkt i nuværende og tidligere anbragtes forhold, trivsel, udfordringer og ikke mindst potentialer. Her vil Alliancen forsøge at styrke kvaliteten af den samlede sociale indsats overfor anbragte børn og unge, men også få sat fokus på en mere sammenhængende og forebyggende indsats.

På Folkemødet vil Alliancen for anbragte børn og unge være vært for en debat med fokus på uddannelsespotentialet hos nuværende og tidligere anbragte. Den foregår lørdag den 16. juni kl. 12.00 hos Det Sociale Netværk/headspace Danmark på Kæmpestranden J27.

For yderligere kommentarer, kontakt Heidie Graversen, formand for Foreningen Børn og Unges Trivsel på 2235 4949.

Alliancen for anbragte børn og unge består af Baglandet København, De Anbragtes Vilkår, Det Sociale Netværk/headspace Danmark, Foreningen Børn og Unges Trivsel, Lær for Livet, MENTORBARN – relationer for livet, Plejefamiliernes Landsforening og TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte.

 

Centrale tal om nuværende og tidligere anbragte:

 

  • Anbragte unge har 13 gange så stor sandsynlighed for at have en psykiatrisk diagnose som 19-årig, sammenlignet med unge generelt.
  • Hele 28 pct. af anbragte unge har forsøgt selvmord og 44 pct. af de anbragte 15-årige har selvskadende adfærd, sammenlignet med 11 pct. af 15-årige i øvrigt.
  • Blandt børn, som har været anbragt uden for hjemmet, har 40 pct. ikke aflagt folkeskolens afgangsprøve, når de er 16-17 år (6 pct. blandt andre børn).
  • 70 pct. af unge, som har været anbragt uden for hjemmet, har ikke fuldført en ungdomsuddannelse som 25-årig, mens det kun gælder 21 pct. blandt øvrige unge.
  • 65 pct. af 30-årige, som har været anbragt uden for hjemmet som barn, har ikke fuldført en kompetencegivende uddannelse, mens det kun gælder 23 pct. blandt øvrige 30-årige.
  • Mens tre ud af fire 30-årige er i beskæftigelse, gælder det kun 43 pct. af 30-årige, som har været anbragt udenfor hjemmet som barn.
  • Hver sjette af tidligere anbragte er på førtidspension som 30-årig, og mere end hver femte er på kontanthjælp. Blandt andre 30-årige er kun 2 pct. på førtidspension og 5 pct. på kontanthjælp.[1]

[1] Tallene er hentet fra ”Anbragte unge med psykiske vanskeligheder”, VIVE 2018, ”Anbragtes unges udsathed”, SFI, 2017 samt ”Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt udenfor hjemmet som barn”, KL 2015.