Om os

Om os

Foreningen Børn og Unges Trivsel har siden 2012 arbejdet med psykisk sårbare unge med diagnoser, omsorgssvigt og komplekse livsvilkår i overgangen til et selvstændigt voksenliv. Psykologer, terapeuter, fagprofessionelle og kernefrivillige udfører projektindsatserne på et forsknings- praksis- og brugerinddraget grundlag for at understøtte succesfulde forløb for de udsatte og sårbare unge med et forebyggende og uddannelsesrettet sigte. Foreningen samarbejder tværprofessionelt og tværsektorielt med kommuner, institutioner og større relevante organisationer. Foreningen er desuden en af initiativtagerne til Alliancen for Anbragte Børn og Unge og foreningen er en del af de 17 organisationer, der har været med til at udforme den nye Ungestrategi på det sociale område.  

Læs mere

 

Børn og Unges Trivsel har brug for din hjælp

Bliv medlem eller støt Børn og Unges Trivsel

Fast medlemskab koster 1200 kroner årligt og et støttemedlemsskab koster 200 kroner om året.

Skriv til os: info@bu-t.dk

Ring til os: +45 4119 8787

 

Presse

Pressehenvendelser: Heidie Graversen Tlf. +45 4119 8787, info@bu-t.dk

Øvrige henvendelser: info@bu-t.dk

Bestyrelse

Formand: Bettina Bruun: Jurist og Sektionschef i ATP

Næstformand Mette Elsig: Strategisk Konsulent DGI

Bestyrelsesmedlem Claus Mercebach: Afdelingschef i Holbæk kommune 

Bestyrelsesmedlem John Stiig Graversen: Direktør i UNIKDANMARK

Bestyrelsesmedlem Sanne Westergaard: Chefkonsulent for mediesundhed for børn og unge

Organisationsdiagram

Årsberetning UNIK 2022

Årsberetning UNIK 2021

Årsregnskab 2020

Årsregnskab 2021

Årsregnskab 2022

Se vedtægter

Henvendelse til finans@bu-t.dk for udlevering af foreningens tidligere regnskaber. 

STØT Børn og Unges Trivsel

Ved at støtte Foreningen Børn og Unges Trivsel, bidrager du til foreningens arbejde kan gøre en forskel for unge. Vi vil gerne give dig et overblik over, hvordan Børn og Unges Trivsel bruger din støtte bliver brugt til.

Den støtte du giver, er med til at dække følgende af vores arbejdsområder: Læs mere

  • Etablering af nye netværk til særligt udsatte unge
  • Hjælp til tidligere anbragte unge med komplekse udfordringer
  • Udflugter til unge i UNIK
  • Rådgivning til tidligere anbragte mødre med børn
  • Udvikling af nye initiativer på anbringelsesområdet
  • Støtte og rådgivning til nuværende og tidligere anbragte unge
  • Forebyggende initiativer mod mobning og vold på særlig udsatte området

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information: info@bu-t.dk

STØT OS

Alle bidrag gør en forskel for du unge

Fradrag 2024  18.300

Bankoverførsel  Reg. 1551  konto 11147151  husk at angive virksomhed/navn

Få faktura tilsendt

Donation betragtes som en gave, der ikke nødvendigvis aktiverer en modydelse. Der pålægges ikke moms på donationer. Fradrag 2024 udgør op til DKK 17.700