Om os

Om os

Foreningen Børn og Unges Trivsel har siden 2011 arbejdet på udsatte- og anbringelsesområdet med et forebyggende og uddannelsesrettet sigte. Psykologer, terapeuter, fagprofessionelle og kernefrivillige udfører projektindsatserne på et forsknings-, praksis- og brugerinddraget grundlag for at sikre succesfulde forløb for de udsatte unge. Foreningen samarbejder tværprofessionelt og tværsektorielt med kommuner, institutioner og større relevante organisationer. Foreningen er desuden en af initiativtagerne til Alliancen for Anbragte Børn og Unge og foreningen er en del af de 17 organisationer, der har været med til at udforme den nye Ungestrategi på det sociale område. 

 Læs mere

Børn og Unges Trivsel er en non-profit forening der er ansvarlig, sætter en ære i anstændighed, god tone og målbare resultater.  Foreningen har til formål, at fremme trivsel og sundhed for børn og unge op til 30 år og forebygge at sociale problemer udvikler sig. Vi støtter op om nuværende og tidligere anbragte børn og unge får mulighed får et godt liv, med de bedste betingelser for dem.

Vi tror på, at en helhedsorienteret og tværprofessionel tidlig indsats, hvor vi sammen arbejder med fysisk og mental sundhed. Vi ønsker at gøre en forskel for udsatte børn og unge, så alle har mulighed for en uddannelse. Vi har igennem mange år arbejdet på anbringelses området. Vi er Psykologisk forankret med et professionelt team bestående af psykologer og psykoterapeuter, med speciale i stress og kriser.
Alle er specielt uddannet til at arbejde med sårbare børn og unge. Derudover har vi en læge, en sociolog, en socialrådgiver samt en bars- og kranio-sakral terapeut med speciale i traumer tilknyttet. Vores Mission At iværksætte stærke partnerskaber, udvikle og formidle værdiskabende aktiviteter for børn og unge. At give nuværende og tidligere anbragte håb og støtte til at finde deres fundament i livet. At vi som forening skaber effektfulde dokumenterbare resultater, og gør en forskel for børn og unge.

Børn og Unges Trivsel arbejder ud fra 4 overordnede værdier. Værdierne er formuleret af bestyrelsen og er et udtryk for den retning, vi altid bevæger os og er grundlæggende for vores handlemåde samt udførelsen af vores aktiviteter i foreningen.

Børn og Unges Trivsel skal altid være

 Værdiskabende

Vi er kompetente, engagerede, nytænkende og arbejder tværprofessionelt.

Anerkendende

Vi mener, at det er vigtigt for trivsel, glæde og selvværdsfølelse.

Kommunikerende

Vi mener, at forandring er en konstant og vedvarende proces mellem mennesker.

Samvirkende

Vi indgår i forpligtende, professionelle og helhedsorienterede arbejds- og aktivitets fællesskaber.

Vores aktiviteter Efterværnstilbud til unge i Projekt UNIK som er sats-pulje støttet og vores nyeste tilbud med SPURV. I vores projektarbejde, arbejder vi for at anbragte og sårbare unge får en uddannelse og et godt liv. Psykologisk rådgivning, stress coaching og terapi Caféaktiviteter og foredrag Støtte- netværk og pårørendegrupper Netværks arbejde med andre ngo´er Projekt arbejde

Børn og Unges Trivsel har brug for din hjælp

Bliv medlem eller støt Børn og Unges Trivsel
 

Fast medlemskab koster 1200 kroner årligt og et støttemedlemsskab koster 200 kroner om året

Mobilepay: 84271

Konto til Børn og Unges Trivsel Reg. nr.: 1551 Konto nr. 11147151

Presse

Pressehenvendelser: Formand Heidie Graversen Tlf. +45 4580 3333 info@boerns-trivsel.dk

Øvrige henvendelser: Koordinator Tina Young Hansen Tlf. +45 51907757 info@boerns-trivsel.dk

Bestyrelse

Formand  Heidie Emilie Sofie Graversen: Adm. dir. i Coaching People og forebyggelseskonsulent i Gladsaxe Kommune

Næstformand Mette Elsig: Politisk konsulent i Lægeforeningen

Kasserer og bestyrelsesmedlem John Stiig Graversen: Programchef, Dansk Arkitektur Center 

Bestyrelsesmedlem Claus Mercebach: Ydelseschef Ballerup Kommune

Bestyrelsesmedlem Sanne Westergaard: Senior Consultant og Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA)

Bestyrelsesmedlem Nada Jørgensen: Konsulent og specialpædagog med erfaring inden for socialpsykiatrien

Administration Tina Young Hansen  

Årsberetning UNIK 2017

Se vedtægter

Programerklæring for Foreningen

Henvendelse til finans@boerns-trivsel.dk
for at få udleveret foreningens regnskaber.

Medlem og donationer

Tak, fordi du er med til at støtte Børn og Unges Trivsel og er med til at skabe en forandring for børnene og de unge. Et aktivt medlemskab til foreningen Børn og Unges Trivsel NGO koster kr. 200 pr. måned. Kontingent betales hvert kvartal (ingen binding) + 200 kr. for et årligt støtte medlemskab ved indmeldelse, som alle betaler første gang. Læs mere

  Pengene går til vores forskellige aktiviteter og projekter:

 • Hjerterummet vores Baby Café, der kører hver torsdag med rådgivning, yoga for mødre og zoneterapi for de små
 • Faste forløb i støttegrupper og etablering af netværk
 • Temadage
 • Foredrag
 • Projekter på skoler og i dagsinstitutioner med yoga og mindfulness i børnehøjde. Vi har også forløb til børn med særlige behov
 • Rådgivning og coaching ved akut krise á 60 min varighed i forbindelse med Hjerterummet og mobning
 • Da vi er en NGO forening går overskud, sponsorater og donationer tilbage til projektforløb med børn, bl.a. på skoler og dagsinstitutioner. Betal nemt dit medlemskab via MobilePay
Mobilepay: 84271

Bliv frivillig

Du kan gøre en forskel for børn, unge og familier i krise samt i vores forening

Hvis du har lyst til at være frivillig, så læs mere om, hvor vi kan bruge dig og dine ressourcer.  Du kan være frivillig hos os på forskellige måder.

 • Du kan blive frivillig rådgiver
 • Du kan blive frivillig i en af vores støttegrupper
 • Du kan blive frivillig blogger inden for relevante temaer
 • Du kan blive frivillig på vores sekretariat

Frivillig rådgiver

Vi mangler dig, som har lyst til at rådgive og støtte børn og unge mellem 12-25 år, som har brug for en sparringspartner i de udfordrende år fra teenager til voksen eller børn, hvis familie er i en krise. Et arbejde som frivillig rådgiver hos Børn og Unges Trivsel er givende og samtidig udfordrende. Du skal have lyst til og mulighed for at give støtte til børn og unge. Du vil opleve, hvordan du selv udvikler dig. Vores team i Børn og Unges Trivsel vil sparre og rådgive dig samt være med i din udvikling. Læs mere

Frivillig i støttegrupper

Vi søger dig, som er i alderen 18-30 år med overskud til at være med til at gøre en forskel. Du er god til at lytte, empatisk og positiv i din tilgang til livet. Du har lyst til at lære og udvikle dig som menneske. Afhængig af din erfaring vil du have mulighed for at deltage i en af vores støttegrupper hver anden uge i Herlev. Vi står bag dig, så du er ikke alene som ny frivillig. Til gengæld har vi brug for, at du er stabil og overholder dine vagter. Du skal minimum tage 2 aftenvagter om måneden i vores lokaler på Gammel Klausdalsbrovej 482 i Herlev.

Frivillig blogger

Har du erfaring og lyst til at blogge, vil du også have mulighed for det.

Sekretariat – efterløn eller pension

Er du gået på efterløn eller pension og føler du, at du har masser at byde på, så kan vi bruge dig. Vi mangler ekstra hænder til alt det arbejde, der er i at starte en forening op. Vi vil meget gerne have hjælp fra dig, der har lyst og tid til at bidrage. Det er naturligvis en fordel, hvis du har erfaring fra foreningslivet. Vi søger hjælp til de administrative opgaver, hjælp til at søge fonde og midler, vores projekter og indsatser, til bogføring, markedsføring og meget andet.

Hvordan bliver jeg frivillig

Hvis du har lyst til at blive frivillig hos os, så send os en ansøgning på mail, hvor du skriver lidt om dig selv. Skriv også gerne lidt om, hvad du gerne vil arbejde med, hvad du tænker om at være frivillig, hvad du kan og ønsker at bidrage med. Kontakt os for at høre mere eller send en mail til info@boerns-trivsel.dk Vi glæder os til at høre fra dig.

Verdensmål

Foreningen Børn og Unges Trivsel tror på, at sunde netværk og uddannelse er vejen ud af fattigdom, vold, misbrug og er med til at sikre et værdigt liv for anbragte børn og unge. I vores indsatser arbejder vi med Verdensmålene.


Foreningens formand Heidie Graversen var en af initiativtagerne og medstiftere af Alliancen for Anbragte Børn og Unge.


I vores helhedsorienterede indsats i UNIK hjælper vi udsatte unge med at komme ud af ensomhed, isolation, et liv på kanten og ind i sunde fællesskaber. Vi er psykologisk forankret og tilbyder akut hjælp inden for 24 timer.


Hjørnestenene i vores arbejde er tryghed, omsorg, trivsel, uddannelse og vi har altid den unge i centrum samtidig med vores professionelle tværfaglige indsats. Foreningen indgår i professionelle partnerskaber, der skaber værdi for de unges udvikling og fremtid på udsatte-og anbringelsesområdet. Vi sikrer, at de unge i vores UNIK-indsats får sund og nærende mad, har råd til medicin og får den hjælp, de har brug for. Vi arbejder for at særligt udsatte og nuværende og tidligere anbragte børn og unge får samme muligheder for uddannelse og støtte til at gennemføre den som deres jævnaldrende.

Hos os har de unge en stemme i eget liv, får mulighed for at øge deres motivation og få et selvforsørgende og værdigt liv. Foreningen har stort fokus på sunde miljøer og netværk, at give tryghed samt genkendelighed, at arbejde med kernefrivillige og være de unges `vikarierende familie´, som er vigtig for, at de unge kan bryde med den negative sociale arv.

Vi arbejder for at afskaffe fattigdom i Danmark, som er stigende på udsatteområdet. Vi tror på, at vejen ud af fattigdom ændres ved at udsatte får hjælp til at mestre hverdagen, starter i uddannelse og arbejde, og at de støttes i de svære overgange fra barn til ung, fra ung til voksen.

Vi arbejder for at de unge i vores UNIK-indsats får sund og nærende mad, har råd til medicin og får den hjælp, de har brug.

Mental sundhed og trivsel skal fremmes på udsatteområdet og derfor tilbyder vi specialiseret hjælp. Vi har psykologhjælp både individuelt, i grupper og arbejder også med kernefrivillige i vores projekter, for at understøttes de unges tryghed og trivsel.

I UNIK-indsatsen har vi også fokus på at styrke forebyggelsen af misbrug. De udsatte unge bliver en del af et sundt miljø og netværk samtidig med at de får en længerevarende støtte, der forebygger og sikrer vejen ud af misbrug. Vi indgår i flere tværprofessionelle partnerskaber og tilbyder selvhjælpsgrupper med udgangspunkt i SMART-Recovery Young People, som er misbrugsorienteret. Derudover har foreningens egen mentoruddannelse også en forebyggende effekt og de udsatte unge tilbydes peer-to-peer-støtte af vores brugerfrivillige.

I vores indsatser arbejder vi for at sikre lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsrettet uddannelse for de mest udsatte børn og unge. I vores faglige fokus-indsats hjælper vi særligt udsatte – nuværende og tidligere anbragte samt unge med en foranstaltning- med at færdiggøre folkeskolen. De unge får hjælp i UNIK-indsatsen på individuelt niveau og understøttes, motiveres og deres faglige niveau hæves, så de får lige adgang og mulighed for at starte på en ungdoms- og/eller en videregående uddannelse.

I vores arbejde tænker vi i bæredygtighed både i forhold til udvikling og livsstil. Derfor tilbyder vi netværksgrupper i et sundt miljø, der er med til at fremme en fredelig og ikke-voldelig kultur, så vi er med til at forebygge misbrug og kriminalitet. .

Vores erfaring på udsatte og anbringelsesområdet er desværre at mange unge piger har været udsat for fysisk, psykisk og seksuel vold. Overgreb der sætter dybe spor op i voksenalderen. Vi tilbyder individuel psykologhjælp og akut hjælp til piger fra 15 år op til 30 år.

 

Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, reduceres markant. Vi arbejder for at flere unge mellem 15-24 kommer i uddannelse, beskæftigelse, i praktikker eller anden form for kvalificering og kompetenceløft.

Foreningen har stort fokus på bæredygtighed og vores projekter støtter op om Stop Madspild-tankegangen i samarbejde med FødevareBanken, som er tænkt ind i driften.

Foreningen kæmper for at menneskehandel, mishandling, udnyttelse og alle former for vold og tortur mod mennesker skal stoppes. Vi arbejder for, at langt færre børn og unge skal opleve og udsættes for forskellige former for fysisk og psykisk aggressivitet fra deres omgivelser. Endvidere arbejder vi også for at langt færre unge kvinder og mænd skal opleve og udsættes for seksuel vold fra deres omgivelser.

Vi arbejder for at tilskynde og fremme effektfulde partnerskaber, både offentlige partnerskaber, offentlig-private partnerskaber samt civilsamfund partnerskaber, som er baseret på erfaringer, vidensdeling, ressourcestrategier mv.

Foreningen Børn og Unges Trivsel var med til at stifte Alliancen for Anbragte Børn og Unge og har indgået tværprofessionelle partnerskaber med Ballerup, Herlev, Gentofte, Gladsaxe og Københavns Kommune samt Hjemløseenheden i København. Derudover samarbejder vi med andre organisationer som Kofoeds Skole, SydhavnsCompagniet, Ungdommens Røde Kors. For nærværende er foreningen i gang med at etablere partnerskaber med det private erhvervsliv omkring beskæftigelsesmuligheder som praktik- og elevpladser samt ordinære jobs.