fbpx

Hvorfor Børn og Unges Trivsel?

Trivsel for unge er vores tankegang

Vi er ofte blevet spurgt om, hvorfor lige præcis vi valgte at hedde “Børn og Unges Trivsel”. Det var ret simpelt faktisk, vi har vores mission om at skabe bedst mulige trivsel for unge efter et klinisk OPUS forløb i psykiatrien samt anbragte unge med udviklingstraumer og omsorgssvigt.

Børn og Unges Trivsel

Betyder Ekspertise

Siden 2012 har ‘Børn og Unges Trivsel’ ydet specialiseret støtte til psykisk sårbare unge, særligt dem, der har gennemgået OPUS forløb og anbragte unge med udviklingstraumer. Vores team af fagfolk anvender forskningsbaserede, brugerinddragende metoder til at sikre succesfulde forløb, der fremmer trivsel og selvstændighed.

Børn og Unges Trivsel

Betyder Års Data Indsamling

Hos Børn og Unges Trivsel er vi data drivende nørder. Vores omhyggelige dataindsamling fra 2015 til 2020 viser, at vi effektivt har forbedret deltagernes livskvalitet. 74% af de unge oplever forbedret trivsel og selvværd, hvilket er afgørende for deres sociale og erhvervsmæssige integration.

Børn og Unges Trivsel

Betyder Positive Forandringer

Vores mission er at styrke de unge, vi arbejder med, især dem, der har været igennem OPUS forløb eller har oplevet udviklingstraumer og omsorgssvigt. Vi fokuserer på at forbedre deres uddannelses- og jobmuligheder og skabe adgang til støttende fællesskaber. Vores effektivitet sikrer langvarig, meningsfuld forandring i deres liv.

Børn og Unges Trivsel?

Betyder Trivsel

Vi stræber efter at alle børn og unge i Danmark skal have mulighed for trivsel, uddannelse og et trygt liv. Vores arbejde med unge fra OPUS forløb og anbragte unge er rodfæstet i vores kerneværdier: værdiskabelse, anerkendelse, kommunikation og samarbejde. Disse værdier guider os i at skabe betydningsfulde forandringer.

Download vores SROI

Resultater Fra Vores 5 Års Dataindsamling

Opdag, hvordan ‘Børn og Unges Trivsel’ har navigeret og udviklet sig gennem vores seneste femårige Social Return on Investment (SROI) rapport. Rapporten afdækker de strategier og metoder, vi har anvendt til at støtte psykisk sårbare unge og opnå betydelige resultater.

Over de seneste fem år har vi samlet omfattende data, der demonstrerer vores indflydelse og effektivitet. Rapporten præsenterer, hvordan vores tilgang har resulteret i en mærkbar forskel i livene for dem, vi har arbejdet med, og hvordan disse forandringer har bidraget positivt til samfundet som helhed.

Vores arbejde og resultater er et testamente til vores dedikation og evne til at skabe forandring. Vi deler vores erfaringer og lærdomme i håbet om, at de kan inspirere og guide andre organisationer i at opnå lignende succeser.

Børn og Unges Trivsel

I ‘Børn og Unges Trivsel’ værdsætter vi kraften i at holde tingene enkle. Vores tilgang er fri for unødvendige processer eller komplicerede systemer. Vi er fuldt ud dedikerede til at udvikle metoder og tilbyde støtte, som direkte imødekommer de unges behov og gør en ægte forskel.

Vores investeringer er målrettet mod langsigtede succeser. Vi stræber efter at skabe indsatser, der føles givende og effektive på hvert trin. Fra vores klare strategier og enkle handlingsplaner til vores engagement i ekstraordinær støtte, hver del af vores arbejde er designet til at maksimere positiv indflydelse på de unges liv.

Alle 29+ kommuner

Lad os forbinde!