Fredag den 4. november besøger social- og indenrigsminister Karen Ellemann Projekt UNIK under foreningen Børns-Trivsel NGO i Frivilligcenter Herlev.

Projekt UNIK har til huse i Herlev og er et tre-årigt Satspulje projekt for 18-30 årige nuværende og tidligere anbragte unge. Projekt UNIK håndholder og udvikler udsatte og sårbare unge i et nyt efterværnstilbud. Projekt UNIK har været igang i lidt mere end et år nu, og den dokumenteret evaluering viser gode tendenser med en deltagelse på 70%.

– “Vi tager individuelle hensyn. Vi møder de unge, der hvor de er og tilbyder dem støtte i dagligdagen. UNIK betyder ‘Unge Netværk I Kommunen’ i et sundt og positivt miljø, og at vi ser og møder hver enkelt ung, som et unikt menneske. Det lyder måske banalt, men det er den håndholdelse og tillid, der skal til for at hjælpe en så udsat og sårbar gruppe af unge mennesker, så deres vej ind i voksenlivet bliver lettere med håb om en fremtid og en reel mulighed for job og uddannelse. Dermed mindskes risikoen for, at de synker tilbunds i et liv på offentlig forsørgelse eller i usunde miljøer som f.eks. misbrug eller på gaden”, siger formand i Børns-Trivsel NGO Heidi Graversen.

En af deltagerne i projektet udtaler:“Projekt Unik er et godt koncept, da mange anbragte må klare sig selv. Mange går i stå og venter på, at der er nogle, der samler dem op”.

” Da vi fik bevilliget midler til Projekt UNIK, skulle vi hurtigt finde egnede faciliteter og lokaler og med lave omkostninger. Det var noget af en udfordring indtil vi talte med frivilligcenterleder Tina Andersen Messaoudi, som tilbød at Projekt UNIK kunne låne lokalerne i Frivilligcenter Herlev til både Café UNIK og vores andre tilbud bl.a. gruppeterapi og kreativt værksted. Så hver anden onsdag og weekend afholdes der Café UNIK i Frivilligcenter Herlev og det er et samarbejde, som vi sætter utrolig meget pris på og er meget taknemmelig for. Mange af de unge i projektet kendte ikke til Frivilligcenteret i forvejen, så vi er også rigtige glade for at kunne slå et slag for Frivilligcenteret Herlev og alle de gode tilbud, der er her i huset for mange af de unge kan med stor gavn bruge tilbuddene. Så på den måde er der opstået et stærkt og samskabende samarbejde mellem Projekt UNIK og Frivilligcenter Herlev”, udtaler Heidie Graversen.

I Café UNIK spiser de unge sammen med de profesionelle og alle deltager på frivillig basis i cafeen. Det er med til skabe ‘et unikt rum’. Her griner vi sammen og udvikler deres sociale og emotionelle kompetencer i trygge rammer. De unge får på den måde et større sundt netværk og støtte til de daglige spørgsmål og gøremål, som de unge i Projekt UNIK mangler på grund af deres dysfunktionelle familiemønstre.

Samtidig har Projekt UNIK flere tilbud som: Individuel terapi, gruppeterapi, onlineforløb, mindfulness, kreativt værksted og madlavning, så de unge kan opøve forskellige hverdagsfærdigheder, styrke deres selvværd og selvtillid til på sigt at blive uddannelses-og jobparate. Projekt UNIK  støtter og følger tæt de unge, der allerede nu er mønsterbrydere til at fastholde job eller uddannelse, hvilket er en stor hjælp for de unge, at Projekt UNIK agerer som deres sikkerhedsnet.

– “Café UNIK opfylder for eksempel flere behov”, forklarer Heidie Graversen, der også er projektejer for Projekt UNIK. ” De unge kan lære at lave mad, de får en familiær voksen-kontakt, som de ofte mangler på grund af deres opvækst. Prøv selv at vende blikket indad i to min og reflektér over, hvor mange spørgsmål du selv som barn og ungt menneske vendte med dine forældre. Hovedparten af vores unge i Projekt UNIK har ingen forældre, som de kan læne sig op af hverken i uddannelsesøjemed eller når livet udfordrer dem. Det betyder, at de så er tvunget til at søge svarene et andet sted eller stå med det hele alene, som også er en stor belastning psykisk, så vi hører tit de unge oplever afmagt og ensomhed, når de kommer ind iProjekt UNIK,” uddyber Heidie Graversen.

Efterværn, der betyder hjælp til unge efter endt anbringelse, har tidligere været meget kritiseret i bl.a. en rapport fra SFI, hvor indsatsen beskrives som mangelfuld og uden virkning. Her skiller Projekt UNIK sig ud. Det unikke ved Projekt UNIK er, at den unge sættes i centrum og projektet gør indsatsen håndholdt, og tager udgangspunkt i, hvor den unge er ved opstart i projektet.

– “De unge mærker, at vi tager dem i hånden og hjælper dem igennem de forhindringer, de står over for”, siger Heidi Graversen, der med ministerbesøget forsøger, at belyse metoden og på sigt udbrede og forankre efterværnsindsatsen, så flere anbragte unge i hele landet kan få glæde af “UNIK-modellen”

I Projekt UNIK har foreningen Børns-Trivsel NGO stort fokus på det frivillige i arbejde med de unge.

– Alle vores frivillige skal have faglige kvalifikationer og erfaring med målgruppen for at blive frivillig i Projekt UNIK, siger Heidi Graversen og fortsætter “den frivillige tilgang er faktisk det, der gør en stor forskel i mødet med de unge, fordi de unge bliver mødt i øjenhøjde”.

De unge har udtalt: “Kommer I virkelig her friviligt, så I får ikke penge for at være sammen med mig her? Det frivillige aspekt spreder glæde og tillid opbygges, hvilket betyder, at de unge føler sig unikke, siger Heidi Graversen og understreger samtidig, at alle tilbud i Projekt UNIK bliver udført af lønnet professionelle.

En af unge siger:“Der bliver taget hånd om én og det handler om de unge. Alle er lige – både medarbejdere og de unge”.

Faktaboks:

Foreningen Børns-Trivsel NGO blev dannet af Heidi Graversen i 2012

Projekt UNIK er støttet af Satspuljemidler over en tre-årig periode fra 2015-2018.

Samarbejdspartnere er Frivilligcenter Herlev, kommunerne Herlev, Ballerup, Gladsaxe,, Glostrup, Gentofte og København samt en række andre foreninger, organisationer og institutioner.