Vores mission på landsdækkende plan

Hos ‘Børn og Unges Trivsel’ står vi sammen for at styrke mental sundhed og trivsel blandt børn og unge i Danmark. Vi understøtter unge, der har været igennem tidligere OPUS forløb, samt anbragte unge med udviklingstraumer.

 

Bliv en del af 43+ professionelle  samarbejdspartnere

Hvad har Børn og Unges Trivsel opnået?

Vores arbejde er centreret om at yde støtte til unge, som er i overgangen fra et klinisk OPUS forløb i psykiatrien, samt til dem, der har oplevet udviklingstraumer eller omsorgssvigt. Vi tilbyder en række støtteforanstaltninger, herunder psykologhjælp, opbygning af netværksgrupper og integration i et trygt, recovery-orienteret fællesskab, der faciliterer en glidende overgang til voksenlivet.

41,2 Mio Besparelse

Henover en 5-årige periode har Børn og Unges Trivsel sparet kommuner 41,2 mio. (Hvis trækker den 5,1 mio investering fra)

45% færre på kontakthjælp

Selvom det kun er fire år siden, vi begyndte med at indsamle data, har de unge, vi har arbejdet med, imponerende nok reduceret andelen på kontanthjælp fra 63% til 35%.

43% Unge i beskæftigelse

Den indsats vi har lavet siden 2016 startede vi med at de unge kun havde en besækftigesel procent på 8%. På kun fire år, fik den den procent op på 43%

Antal hjulpet

Siden 2016 har Børn og Unges Trivsel hjulpet over 4000+ psykisk sårbare unge.

76% Formindsket brug af psykiatrisk behandling

Efter at have gennemgået forløb, hvor de unge blev tilbudt psykologhjælp, netværksgrupper, og adgang til et trygt recovery-orienteret fællesskab, har vi opnået, at 76% ikke længere har behov for psykiatrisk behandling og nu lever et normalt liv.

68% Oplever reduceret ensomhed

Gennem vores tilbud og det fællesskab, vi har skabt i 'Café UNIK', har vi opnået, 68% af de unge føler, de er blevet en del af et fællesskab, som mindsker deres følelse af ensomhed.

Hvert individ

Projekter og forløb

Børn og Unges Trivsel fungerer som en vital støtte for kommunernes socialforvaltninger og familieafdelinger, med en særlig fokus på OPUS unge og unge med tidligere OPUS forløb. Vi tilbyder specialiseret hjælp til børn, unge, voksne og familier, både i og uden for hjemmet. Vores arbejde er dybt forankret i Serviceloven og præget af vores omfattende erfaring med kommunale forvaltninger og systemer.

 

Økonomiske og Sociale Gevinster med Projekt UNIK

Gennem vores engagement i Projekt UNIK har vi opnået betydelige økonomiske og sociale fordele. I 2020 estimerede vi den samlede bruttogevinst af Projekt UNIK til at være på imponerende 46,4 millioner kroner. Disse gevinster er ikke kun et tegn på det økonomiske potentiale, men også på den sociale indvirkning vi har haft.

En nærmere analyse af de økonomiske gevinster for det offentlige viser, at 14,5 millioner kroner udgør kapitaliserbare gevinster for kommune, region, og stat. Dette beløb udgør omtrent 31% af den samlede værdi skabt af projektet. Blandt de offentlige aktører ser vi, at kommunerne nyder godt af 46% af denne økonomiske gevinst, hvilket svarer til 6,7 millioner kroner. Staten modtager 12%, svarende til 1,7 millioner kroner, og regionerne 42%, eller 6,1 millioner kroner.

De resterende 31,9 millioner kroner repræsenterer den ikke-kapitaliserbare værdi, som afspejler den dybere sociale indflydelse af vores arbejde. Dette omfatter de unges forbedrede livskvalitet, styrkede købekraft og trivsel, som transcenderer traditionelle økonomiske målinger.

Figur 2: Fordeling af akkumuleret samfundsmæssig værdi

Figur 3: Estimeret fordeling af økonomisk værdi på stat, region og kommune

Workshops

Udforsk, Lær og Transformer

Vores vision er et trygt og trivselsfuldt liv for alle børn og unge i Danmark. ‘Børn og Unges Trivsel’ er specialiseret i at hjælpe unge med udviklingstraumer og dem, der er psykisk sårbare efter tidligere OPUS forløb. Vores tilgang er psykologisk og traumeinformeret, hvilket styrker vores evne til at hjælpe disse unge effektivt. Vores arbejde er tværfagligt og helhedsorienteret, og vi har en dokumenteret evne til at skabe varige forandringer.

 

Sådan er Børn og Unges Trivsel omtalt

Lad os forbinde!