fbpx

Projekt UNIK Omtalt på Finansloven 2023 – En Milepæl for Børn og Unges Trivsel

 

Indledning

Det er med stor glæde og stolthed, at vi kan meddele, at Projekt UNIK er blevet omtalt i Finansloven for 2023. Dette er en vigtig anerkendelse af vores arbejde og et skridt i den rigtige retning for at fremme trivsel og velvære for børn og unge i Danmark.

Hvad står der?

I Finansloven 2023 er Børn og Unges Trivsel – Projekt UNIK omtalt således:

“I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2023 til videreførsel af driften af Projekt UNIK med det hidtidige formål, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om finansloven for

2023 af april 2023″

Du kan læse det hele her – Tryk på mig!

Hvad Betyder Dette for Projekt UNIK?

Denne bevilling er ikke bare en økonomisk støtte; det er en anerkendelse af den positive indflydelse, Projekt UNIK har på samfundet. Med de ekstra midler kan vi udvide vores programmer, nå ud til flere børn og unge, og fortsætte med at gøre en forskel.

 

Fremtidsudsigter

Med denne finansielle støtte har vi mulighed for at udvikle nye initiativer, styrke de eksisterende og skabe en endnu større positiv indvirkning på børn og unges trivsel. Vi ser frem til at arbejde tæt sammen med alle vores partnere og stakeholders for at gøre dette til en realitet.