Gennem sundt netværk og uddannelse sikrer vi særligt udsatte børn og unge et værdigt liv.

I vores arbejde har vi fokus på Verdensmålene.

Projekter

Nyheder

Gentofte hyrer forening til at hjælpe kommunens anbragte unge

Med et koncept, der er udviklet i civilsamfundet, vil Gentofte Kommune hjælpe anbragte børn og unge med at blive styrmænd i deres eget liv.

Kommunen har modtaget lidt over 13 millioner kroner fra satspuljen til at omlægge sit såkaldte efterværn – altså den understøttende indsats over for børn og unge, der har været anbragt uden for hjemmet – så de kommer bedre i gang med uddannelse, arbejde og de andre ting, der hører voksenlivet til.

Læs mere

Ny alliance vil styrke kvaliteten af den samlede sociale indsats over for anbragte

Alt for mange nuværende og tidligere anbragte topper diverse lister for mistrivsel, og sådan har det været i alt for lang tid. Derfor har en bred vifte af organisationer stiftet ”Alliancen for anbragte børn og unge”, der vil arbejde målrettet med at give samme livsmuligheder til anbragte som til andre børn og unge. Tiddligere anbragte børn og unge har markant dårligere uddannelse end andre, mange er ikke i job og risikoen for at få en psykisk sygdom er op til 13 gange højere. Over hver fjerde af de 18-årige, der har været anbragt uden for hjemmet, har på et tidspunkt i livet forsøgt at begå selvmord, og hele 44 procent medgiver, at de har udøvet skade på sig selv. Det er alarmerende tal, der viser, at der behov for at gå nye veje og prioritere anbragte børns vilkår.
Derfor er en række foreninger og organisationer på det sociale område gået sammen om etableringen af Alliancen for anbragte børn og unge. Vi har i alt for lang tid set, at anbragte børn simpelthen ikke får den rigtige hjælp og støtte, de falder ofte mellem to stole, når de går fra barn til voksen, og efterværnet, indsatserne og hjælpen er ikke systematiseret.

Læs mere

Derfor tror vi, at vi i fællesskab kan skabe bedre platforme for at tage hånd om de problemstillinger, som landets anbragte børn har. Det at være anbragt kan trække store spor ind i ens voksenliv, og især når det kommer til uddannelse og beskæftigelse kan man også se, at børn og unge, der har været anbragt ikke har samme livsmuligheder som andre børn og unge, der vokser op i Danmark. Hele 70 pct. af de unge, som har været anbragt uden for hjemmet, har ikke fuldført en ungdomsuddannelse som 25-årig. For resten af landets unge gælder det for kun 21 procent.  

Alliancen vil have et landsdækkende fokus på både nuværende anbragte børn og unge, men også voksne som oplever senfølger af anbringelsen. Målet er at markere sig som en af de førende aktører med udspil og holdninger, der tager udgangspunkt i nuværende og tidligere anbragtes forhold, trivsel, udfordringer og ikke mindst potentialer. Her vil Alliancen forsøge at styrke kvaliteten af den samlede sociale indsats overfor anbragte børn og unge, men også få sat fokus på en mere sammenhængende og forebyggende indsats.

På Folkemødet vil Alliancen for anbragte børn og unge være vært for en debat med fokus på uddannelsespotentialet hos nuværende og tidligere anbragte. Den foregår lørdag den 16. juni kl. 12.00 hos Det Sociale Netværk/headspace Danmark på Kæmpestranden J27. For yderligere kommentarer, kontakt Heidie Graversen, formand for Foreningen Børn og Unges Trivsel på 2235 4949. Alliancen for anbragte børn og unge består af Baglandet København, De Anbragtes Vilkår, Det Sociale Netværk/headspace Danmark, Foreningen Børn og Unges Trivsel, Lær for Livet, MENTORBARN – relationer for livet, Plejefamiliernes Landsforening og TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte.   Centrale tal om nuværende og tidligere anbragte:  

 • Anbragte unge har 13 gange så stor sandsynlighed for at have en psykiatrisk diagnose som 19-årig, sammenlignet med unge generelt.
 • Hele 28 pct. af anbragte unge har forsøgt selvmord og 44 pct. af de anbragte 15-årige har selvskadende adfærd, sammenlignet med 11 pct. af 15-årige i øvrigt.
 • Blandt børn, som har været anbragt uden for hjemmet, har 40 pct. ikke aflagt folkeskolens afgangsprøve, når de er 16-17 år (6 pct. blandt andre børn).
 • 70 pct. af unge, som har været anbragt uden for hjemmet, har ikke fuldført en ungdomsuddannelse som 25-årig, mens det kun gælder 21 pct. blandt øvrige unge.
 • 65 pct. af 30-årige, som har været anbragt uden for hjemmet som barn, har ikke fuldført en kompetencegivende uddannelse, mens det kun gælder 23 pct. blandt øvrige 30-årige.
 • Mens tre ud af fire 30-årige er i beskæftigelse, gælder det kun 43 pct. af 30-årige, som har været anbragt udenfor hjemmet som barn.
 • Hver sjette af tidligere anbragte er på førtidspension som 30-årig, og mere end hver femte er på kontanthjælp. Blandt andre 30-årige er kun 2 pct. på førtidspension og 5 pct. på kontanthjælp.[1]

[1] Tallene er hentet fra ”Anbragte unge med psykiske vanskeligheder”, VIVE 2018, ”Anbragtes unges udsathed”, SFI, 2017 samt ”Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt udenfor hjemmet som barn”, KL 2015.

Nyheder

Gentofte hyrer forening til at hjælpe kommunens anbragte unge

Kopier. Flyt. Sæt ind!

Med et koncept, der er udviklet i civilsamfundet, vil Gentofte Kommune hjælpe anbragte børn og unge med at blive styrmænd i deres eget liv.

Kommunen har modtaget lidt over 13 millioner kroner fra satspuljen til at omlægge sit såkaldte efterværn – altså den understøttende indsats over for børn og unge, der har været anbragt uden for hjemmet – så de kommer bedre i gang med uddannelse, arbejde og de andre ting, der hører voksenlivet til.

Læs mere

Ny alliance vil styrke kvaliteten af den samlede sociale indsats over for anbragte

Alt for mange nuværende og tidligere anbragte topper diverse lister for mistrivsel, og sådan har det været i alt for lang tid. Derfor har en bred vifte af organisationer stiftet ”Alliancen for anbragte børn og unge”, der vil arbejde målrettet med at give samme livsmuligheder til anbragte som til andre børn og unge.Læs mere

Tidligere anbragte børn og unge har markant dårligere uddannelse end andre, mange er ikke i job og risikoen for at få en psykisk sygdom er op til 13 gange højere. Over hver fjerde af de 18-årige, der har været anbragt uden for hjemmet, har på et tidspunkt i livet forsøgt at begå selvmord, og hele 44 procent medgiver, at de har udøvet skade på sig selv. Det er alarmerende tal, der viser, at der behov for at gå nye veje og prioritere anbragte børns vilkår. Derfor er en række foreninger og organisationer på det sociale område gået sammen om etableringen af Alliancen for anbragte børn og unge. Vi har i alt for lang tid set, at anbragte børn simpelthen ikke får den rigtige hjælp og støtte, de falder ofte mellem to stole, når de går fra barn til voksen, og efterværnet, indsatserne og hjælpen er ikke systematiseret. Derfor tror vi, at vi i fællesskab kan skabe bedre platforme for at tage hånd om de problemstillinger, som landets anbragte børn har. Det at være anbragt kan trække store spor ind i ens voksenliv, og især når det kommer til uddannelse og beskæftigelse kan man også se, at børn og unge, der har været anbragt ikke har samme livsmuligheder som andre børn og unge, der vokser op i Danmark. Hele 70 pct. af de unge, som har været anbragt uden for hjemmet, har ikke fuldført en ungdomsuddannelse som 25-årig. For resten af landets unge gælder det for kun 21 procent.   Alliancen vil have et landsdækkende fokus på både nuværende anbragte børn og unge, men også voksne som oplever senfølger af anbringelsen. Målet er at markere sig som en af de førende aktører med udspil og holdninger, der tager udgangspunkt i nuværende og tidligere anbragtes forhold, trivsel, udfordringer og ikke mindst potentialer. Her vil Alliancen forsøge at styrke kvaliteten af den samlede sociale indsats overfor anbragte børn og unge, men også få sat fokus på en mere sammenhængende og forebyggende indsats. På Folkemødet vil Alliancen for anbragte børn og unge være vært for en debat med fokus på uddannelsespotentialet hos nuværende og tidligere anbragte. Den foregår lørdag den 16. juni kl. 12.00 hos Det Sociale Netværk/headspace Danmark på Kæmpestranden J27. For yderligere kommentarer, kontakt Heidie Graversen, formand for Foreningen Børn og Unges Trivsel på 2235 4949. Alliancen for anbragte børn og unge består af Baglandet København, De Anbragtes Vilkår, Det Sociale Netværk/headspace Danmark, Foreningen Børn og Unges Trivsel, Lær for Livet, MENTORBARN – relationer for livet, Plejefamiliernes Landsforening og TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte.   Centrale tal om nuværende og tidligere anbragte:  

 • Anbragte unge har 13 gange så stor sandsynlighed for at have en psykiatrisk diagnose som 19-årig, sammenlignet med unge generelt.
 • Hele 28 pct. af anbragte unge har forsøgt selvmord og 44 pct. af de anbragte 15-årige har selvskadende adfærd, sammenlignet med 11 pct. af 15-årige i øvrigt.
 • Blandt børn, som har været anbragt uden for hjemmet, har 40 pct. ikke aflagt folkeskolens afgangsprøve, når de er 16-17 år (6 pct. blandt andre børn).
 • 70 pct. af unge, som har været anbragt uden for hjemmet, har ikke fuldført en ungdomsuddannelse som 25-årig, mens det kun gælder 21 pct. blandt øvrige unge.
 • 65 pct. af 30-årige, som har været anbragt uden for hjemmet som barn, har ikke fuldført en kompetencegivende uddannelse, mens det kun gælder 23 pct. blandt øvrige 30-årige.
 • Mens tre ud af fire 30-årige er i beskæftigelse, gælder det kun 43 pct. af 30-årige, som har været anbragt udenfor hjemmet som barn.
 • Hver sjette af tidligere anbragte er på førtidspension som 30-årig, og mere end hver femte er på kontanthjælp. Blandt andre 30-årige er kun 2 pct. på førtidspension og 5 pct. på kontanthjælp.[1]

[1] Tallene er hentet fra ”Anbragte unge med psykiske vanskeligheder”, VIVE 2018, ”Anbragtes unges udsathed”, SFI, 2017 samt ”Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt udenfor hjemmet som barn”, KL 2015.

Vores ambitioner

TITLE HERE

TITLE HERE

TITLE HERE

TITLE HERE

Vores vision – fra sårbar til ressourcestærkt barn.

Foreningens vision er, at alle børn og unge i Danmark har krav på at være glade, i balance, have et stærkt selvværd, en god trivsel og få en uddannelse.

Vores kernekompetencer. 

Foreningens kompetencer er at rådgive belastede og udsatte familier. Yde efterværn for tidligere og nuværende anbragte unge mellem 18 og 30 år, og øge sårbare unges job- og uddannelsesparathed fra 15 til 18 år. Vi sørger for forebyggelse, udvikling og tidlig indsats til udsatte børn og unge.

Vores mission – livet er en leg, når man er barn.

Foreningens mission er, at fremme og sikre børn og unges trivsel samt livskvalitet, styrke deres sociale færdigheder og netværk, så de kan indgå i fællesskabet. Vi tror på, at en tidlig og forebyggende indsats gør en forskel.

Vi ser ofte i Børn og Unges Trivsel, at udsatte unge med komplekse diagnoser, der er under udredning, eller som er startet på medicinsk behandling, desværre ikke får den terapeutiske hjælp, de har behov for.

Vi arbejder for; at alle tidligere anbragte og udsatte unge får hjælp til at udvikle deres fulde potentiale, så de har mulighed for at få et godt og selvforsørgende liv.

Ungerådgivning for sårbare unge der er eller har været anbragt

Vi tilbyder forløb til sårbare unge, som er eller har været anbragt, hvor der er brug for en effektiv og tværfaglig professionel indsats. Mange unge er uden job eller uddannelse, og antallet af unge med angst og lavt selvværd er stærkt stigende på anbringelsesområdet. Vi møder også mange unge, der er uafklaret i forhold til deres kompetencer.

Vi ser ofte i Børn og Unges Trivsel, at mange unge som er under udredning, eller som er startet på medicinsk behandling, desværre ikke får den terapeutiske rådgivning, der er behov for sideløbende. Medicin må aldrig stå alene. Læs mere

Terapi øger de sårbare unges muligheder i forhold til at kunne mestre og håndtere hverdagen bedre. De seneste forskningsresultater viser,  at mange unge der er nuværende eller tidligere anbragt desværre er droppet ud af skolen, eller er på overførselsindkomst. Derfor har vi startet en tværfaglig indsats op, hvor der er fokus på et mestringsforløb med selvværdstræning og kompetenceudvikling. Foreningen Børn og Unges Trivsel arbejder med en anerkendende tilgang for at motivere de unge, for at hjælpe dem med en god overgang til at få et selvforsørgende voksenliv. Børn og Unges Trivsel arbejder helhedsorienteret og tværfagligt både med de unge og med vores samarbejdspartnere.

Til dig, der er mellem 15-30 år

Vi har mange års erfaring i at arbejde med sårbare og udsatte unge. Vores erfaring er, at alt for mange unge går med deres problemer alene og isolerer sig fra omverden. Vi kan hjælpe dig med din trivsel, og til at blive afklaret ift. job og uddannelse. Vi støtter dig til at komme videre i livet, blive en del af fællesskabet og få en højere tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. I foreningen Børn og Unges Trivsel hører vi ofte fra de unge på kontanthjælp, at det er en lettelse at blive forstået, få tilbudt konkrete redskaber og at få professionel hjælp til at komme videre. Vi tilbyder de unge hjælp til at få brudt den negative spiral, hjælp til at få ændret den nuværende situation og til at komme ud af angst, ensomhed og/eller isolation.

Hvem kan deltage

Hvis du er mellem 15-30 år og føler at du sidder fast og har brug for hjælp til at komme videre i dit liv, så kontakt os. Sammen finder vi ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Du kan deltage, hvis du:

 • Tidligere har været anbragt
 • Er anbragt
 • Er på kontanthjælp
 • Ønsker at blive job- eller uddannelsesparat
 • Er ledig med lavt selvværd
 • Har en eller flere diagnoser
 • Er på en videregående uddannelse, men er gået i stå
 • Er gået ned med stress eller har en depression

Kontakt os for at høre mere.

Fonde

Foreningen Børn og Unges Trivsel søger løbende fonds og puljemidler til gavn for sårbare og udsatte på anbringelsesområdet.

Støttegrupper og sundt netværk for unge

Støttegrupper tilbydes til nuværende og tidligere anbragte unge i alderen 18-30 år i forbindelse  med:

 • Mobning og lavt selvværd, som ofte er forbundet med at have været anbragt
 • Sorg og kriser, som er udbredt hos nuværende og tidligere anbragte unge

Er du udsat som ung? Har du ingen netværk grundet tidligere svigt og anbringelse i anden kommune? Er du ung i efterværn eller har du ikke modtaget et efterværn? Oplever du, at du er ensom? Så kontakt os. Læs mere

Mobning

Foreningen Børn og Unges Trivsel siger nej til mobning. Hvert tredje barn menes at have været udsat for mobning. Mange der har været anbragt som barn, har oplevet massiv mobning igennem barndommen. Hvor går man hen og får hjælp, når ens ungdom er præget af dårligt selvværd og selvtillid grundet mobning igennem skoleårene? Du er altid velkommen til at kontakte os.

Sorg og krise rådgivning til tidligere anbragte unge

Søg støtte og rådgivning, når livet udfordrer og bliver for svært. Mange nuværende og tidligere anbragte unge oplever depression og ensomhed grundet massivt svigt igennem barndommen. Vi møder i foreningen ofte unge, der befinder sig i en krise eller i sorg, som har isoleret sig – har ændret adfærd og lukket af for omverdenen, når de er allermest sårbare. De har over tid mistet troen på, at der er nogen, der kan hjælpe og støtte dem. Mange har opgivet håbet. Vi tror på, at en længere og vedholdende indsats kan genskabe selvværd, håbet og troen på fremtiden hos de unge. Vi søger i Børn og Unges Trivsel NGO hele tiden fonds og pulje midler for at kunne tilbyde længere støtte og netværksforløb. Du er altid velkommen til at kontakte os. Støttegrupper – Børn og Unges Trivsel NGO

Børn og Unge med særlige behov er steget markant de senere år

Børn og Unges Trivsel tilbyder gratis akut telefonrådgivning. Vi ser i foreningen, at ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en diagnose, som igennem nogle år har været stærkt stigende hos børn og unge. Diagnosen hører under gruppen af hyperkinetiske forstyrrelser. SID (sanseintegration ), særligt sensitive, social angst eller andre diagnoser er alle diagnoser, der kræver specielle hensyn fra de pårørende og det øvrige samfund. Børn er ikke ret gamle, før de finder ud af, at de er ”anderledes”.  Dette gælder især på anbringelsesområdet, hvor vi hos os ser en stor gruppe, der er blevet diagnosticeret med en eller flere diagnoser. Del dine oplevelser og erfaringer med andre – du er ikke alene. Kontakt os for at høre mere.

Unge netværk støtter dig

Børn og Unges Trivsel NGO har fokus på, at unge bliver mere job- og uddannelsesparate, så de unge får en større tilknytning til både arbejdsmarkedet og uddannelsesystemet. Vi får mange henvendelser vedrørende sårbare unge, der er nuværende eller har været tidligere anbragte. Mange af de unge er udfordret på selvværd og selvtillid, og sidder fast uden motivation. Ved at tænke forebyggende og i tidlig indsats støtter vi unge bedre, når livet udfordrer. Mange unge mangler selvtillid, selvværd og kæmper med angst. Med en aktiv indsats arbejder vi med projekter på anbringelsesområdet i foreningen, der med en helhedsorienteret tilgang sikrer, at de unge genfinder balancen, bliver styrket og får et nyt håb om en fremtid som selvforsørgende . Vi ønsker med vores arbejde i foreningen at udvikle udsatte unge, der har været anbragt, så de er klar til at tage en uddannelse eller få et job, hvor de trives. Vi ønsker at bidrage til, at alle unge mennesker får mulighed for at få en værdig fremtid, hvor de er inkluderet i fællesskabet, og er en del af arbejdsmarkedet.

Sundt netværk i Cafe Unik

Trænger du til et pusterum? Har du lyst til en kop te og et måltid mad i hyggelige omgivelser, møde andre ligestillede unge, der er nuværende eller tidligere anbragt? Måske savner du et sundt netværk og nogle ressourcestærke voksne, du kan tale med? Ring til os – det er gratis. Vi glæder os til at høre fra dig. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere. Se også under Unik.

Familierådgivning

Hvem vælger at få familierådgivning?

Rigtig mange forældre søger rådgivning for at bryde de negative mønstre, når deres barn eller teenager mistrives. Børn og Unges Trivsel har stor erfaring på anbringelsesområdet, og vi arbejder helhedsorienteret for at sikre forebyggelse og en tidlig indsats. Sammen med jer som forældre eller plejefamilie, ser vi sammen på de mønstre, temaer og udfordringer, der er i hverdagen. Igennem et forløb vil I komme til at stå stærkere med et øget fokus på jeres trivsel. Læs mere

Til familierådgivning vil i få flere forskellige værktøjer til, hvordan I kan støtte og motivere hinanden til at stå styrket sammen, så i kan mestre hverdagen. Det er vigtigt, at I som forældre er klar til at forsøge nye måder at se tingene på, og at I er åbne overfor hinanden. Det er vigtigt, at I arbejder sammen om at ændre de områder eller livsmønstre, der ikke fungerer optimalt for jer som familie. En intensiv indsats kan sikre, at I vil få mere ro og trivsel i hverdagen, så I kan blive klar til at favne fremtiden med ny energi og støtte til jeres barn eller teenager. Har du som forældre selv været anbragt og oplever du, at hverdagen er svær at få til at hænge sammen med et barn? Så kontakt os.

Yoga & Mindfulness forløb for sårbare børn og unge

Mindfulness og Yoga kombineret med Selvværdstræning: I Foreningen Børn og Unges Trivsel ønsker vi et sundt og rummeligt fællesskab, hvor alle børn og unge er inkluderet, på tværs af lærere, pædagoger og forældre sammen med vores dygtige undervisere, at udvikle det kommunale tilbud i folkeskole og på specialskolerne, med Yoga og Mindfulness kombineret med selvværdstræning. Vi har i Børn og Unges Trivsel siden 2011 arbejdet i Kommunerne og har igennem de sidste 4 år været ansat af Gladsaxe Kommune som en fremskudt og forebyggende indsats igennem sundhedsplejen, i et tværfagligt tilbud til skolebørn fra 0 klasse op til og med 8 klasse, hver uge som en tidlig indsats, for at hjælpe og støtte børn og unge i at få mere ro, lære at lytte til sig selv, sætte sunde grænser ved at øge koncentrationsevnen og udvikle kontakten til kroppen samt ved at genfinde balancen og glæden i dem selv, så de står styrket og mere robuste som skolebørn. Alle børn har fortjent en glad og god skolegang. Kun når børn trives kan de indlære, derfor er der brug for redskaberne i Mindfulness og fra Yogaen i folkeskolen, udtaler formand Heidie Graversen. Jeg håber at vores resultater kan med virke til, at det på et tidspunkt bliver en obligatorisk del at skoleskemaet i folkeskolen, til gavn for alle børn. Kontakt os.

Se mere om De fem tibetanere øvelser

Video 1 Video 2 Guide

Ambassadør

Mette Abildgaard

”Desværre svigter vi som samfund alt for ofte i dag. Derfor har vi brug for Projekt UNIK”

Projekt UNIK

Formålet med Projekt UNIK er at give nuværende eller tidligere anbragte unge en bedre livskvalitet, støtte til at mestre eget liv, en målrettet indsats som udvikler de unges sociale og personlige færdigheder, for at styrke deres sociale robusthed med et øget selvværd. UNIK giver de unge muligheden for et kompetenceløft i trygge rammer på vores SMART Recovery & Craft Youth Ambassadør og Mentorforløb. Hvad tilbyder UNIK: Vi arbejder i fællesskab 360° rundt om dig og dit netværk. I Projekt UNIK går vi nye veje, for at give dig mulighed for at udvikle dit fulde potentiale. Vi tilbyder dig en stabil platform samt et trygt ståsted, hvorfra du med dine kompetencer og værktøjskasse sikrer det bedst mulige udgangspunkt for et godt og selvforsørgende liv med en plads i fællesskabet. Projekt UNIK er et efterværnstilbud til dig, som er nuværende eller tidligere anbragt mellem 18-30 år. Vi er psykologisk forankret og tilbyder gratis psykologsamtaler. Vi har mange forskellige aktiviteter, hvor vi bl.a. træner dine sociale færdigheder og styrker din livsduelighed. I UNIK får du støtten og trygheden til at få et større sundt netværk, og vi hjælper dig med at ændre din (livs)situation. I Projekt UNIK bliver du set, mødt og rummet. Vi lytter til dine ønsker og drømme, og har fokus på de små sikre skridt til en succesfuld forandring. Hos os får du professionel hjælp til at øge din motivation og trivsel, som er en forudsætning for, at du kan komme i gang med en uddannelse. Vi giver dig tid og en længerevarig støtte gennem netværket ´den vikarierende familie´, for at øge dine muligheder til at fastholde job og gennemføre din uddannelse, så du kan skabe det liv og den fremtid, som du ønsker. I Projekt UNIK dokumenterer vi vores resultater og måler fra opstart på de unges positive udvikling. En vigtig del af UNIK er, at de unge har en stemme i eget liv, og derfor har de været inddraget i udviklingen af projektet og nye initiativer. Du kan læse om vores Projekt resultater og den sociale samfundsmæssige analyse (SROI), som Økonomer Uden Grænser har udarbejdet for projektet: Læs mere

”Jeg var mor for min egen mor”

Før i tiden var jeg meget stille. Jeg sagde aldrig særlig meget, og jeg svarede næsten altid med et ”ja”, ”nej” eller ”måske”. Jeg var meget indelukket, og jeg snakkede sjældent med andre mennesker. Det var ikke fordi, jeg som sådan følte mig direkte ensom, men det var alligevel nok det, som jeg gjorde inderst inde. Jeg tror, at jeg havde lukket mig inde i mig selv, da der ikke var nogen, som forstod mig. Der var ingen, som gad at lytte til mig, og derfor måtte jeg klare mine problemer selv. Læs mere

UNIKUM ny indsats til udsatte mødre i Børns og Unges Trivsel.

Tilbuddet henvender sig til nuværende og tidligere anbragte gravide unge og særligt udsatte kvinder, der ønsker at få hjælp i trygge rammer under og efter graviditeten.

Det kan være svært at rumme og mestre hverdagen og stå med et stort ansvar som udsat mor og førstegangsforældre. Er du selv som barn vokset op i et dysfunktionelt hjem, som et livsvilkår og måske ikke har et stabilt og sundt netværk at sparre med. Familierådgivning og Mestringsforløbet er et tilbud for dig som enlig mor eller jer som par, der har et brændende ønske om at skabe en god hverdag for jer alle. Foreningen Børn og Unges Trivsel har stor erfaring med udsatte og anbringelsesområdet. Vi har taget initiativ til ny UNIK-UM indsats for udsatte mødre i et helhedsorienteret tværfagligt samarbejde med jordemødrene fra sårbar afd. på RH og HH, for at sikre en tidlig fremskudt indsats for at sikre forebyggelse af tvangsfjernelser, som har store konsekvenser for mor og barn.

Forløbet afholdes af Camilla Andersen & Heidie Graversen. Læs mere

Forløb: Sammen med jer som nybagte forældre ser vi på de mønstre, temaer og udfordringer, der er i hverdagen. Vi arbejder under et forløb med den særligt sårbare mor for at tale om de svære ting op til fødslen og lige efter, når I er blevet en familie for første gang. Igennem forløbet vil du komme til at stå stærkere med et øget fokus på jeres trivsel i relationen mor-barn, og jer som familie når to bliver til tre. Familierådgivning vil igennem vores samtaler give jer flere forskellige værktøjer til, hvordan I kan støtte og motivere hinanden til at stå styrket i at mestre hverdagen. Der vil også være mulighed for at sparre med os sideløbende, hvis I måtte have brug for opfølgende samtaler. Det er vigtigt, at I som forældre er klar til at forsøge nye måder at se tingene på, og at I er åbne overfor hinanden. Det er vigtigt, at I arbejder sammen om at ændre de områder eller livsmønstre, der ikke fungere for jer, når to bliver til tre. Måske er der misbrug, få ressourcer til rådighed eller I er på kontanthjælp, og har svært ved at håndtere hverdagen. En intensiv indsats kan bidrage til, at I kommer godt fra start som familie med trivsel i hverdagen, så I kan blive klar til at favne fremtiden som forældre. Har du som mor selv været anbragt og oplever du, at hverdagen er svær at mestre hverdagen med et barn, så kontakt os. Vi har i vores UNIK indsats også mulighed for at hjælpe dig. Ring på 45803333.

Julegaver på et mindre budget

Tiden flyver afsted, og julen er lige rundt om hjørnet. Måske har du allerede styr på julegaverne, måske er du halvvejs eller måske er du slet ikke gået i gang. For mange af os ender det i stress og i jag, og vi glemmer at nyde julehyggen i den mørke tid. Personligt synes jeg, at det med at købe gaver de sidste par år har taget overhånd. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi alle inderst inde vil gøre det, så godt vi kan og glæde dem, som betyder noget for os.

Alligevel vil nogle af os være begrænset af, at pengepungen ikke rækker til de dyreste gaver, og det kan indimellem sætte en stopper for flere os, da det ikke er en mulighed at købe hvad som helst. Selv må jeg også huske på, at det ikke er prisen, men tanken der tæller. Vi kender det selv. Dermed ikke sagt, at det ikke er dejligt at få noget, man har ønsket sig – men det at der er nogle, som rent faktisk har tænkt på én, varmer helt inde i hjertet, og det skal vi sætte pris på. At nogle har brugt tid, energi og tanker på at finde en gave til os. Det samme gør sig gældende for dem, der skal modtage en gave fra os. Mangler du inspiration kommer der her 5 forslag til julegaver på et mindre budget:

 

Læs mere

 

 1. Personlige billeder i rammer, citater eller en kalender.

Vi glemmer tit, hvor hyggeligt det er at kigge tilbage på de gode minder, vi har haft i løbet af vores liv, hvad end det er med vores familie, venner, veninder eller andre. Der er mange måder, vi kan gemme dem på. Én mulighed er at glæde en, du holder af ved at printe lige netop de billeder ud, som betyder noget for dig.

På biblioteket koster det ikke særlig meget at låne en printer, og du kan få billige rammer fra IKEA. Du kan også bruge billederne til at lave en kalender for det nye år, og ellers så print nogle gode citater ud, som du følger i din hverdag, forbinder med den, du skal give gaven til og skriv et sødt julekort til. Butikken Tiger eller Søstrene Grene sælger nogle fine æsker, du kan bruge som indpakning. Gør det personligt på din helt egen måde.

 1. Personlig nøglering

Er du ikke til pynt på væggene men til de mindre diskrete ting, kan du i stedet bestille eller lave en personlig nøglering. Søger du på nettet, vil du finde ud af, at der er mange forskellige muligheder til en fornuftig pris. Du kan selv vælge farven på nøgleringen og få indgraveret en personlig tekst i. Hvis du har lyst til at være kreativ, kan du også snildt kaste dig ud i at lave din egen. Hos Panduro kan du købe diverse materialer, som du skal bruge. En personlig og brugbar gave, som helt sikkert vil tages i brug med det samme.

 1. Nye kopper til det varme

De fleste af os nyder godt af en varm kop kaffe, the eller kakao – særligt her i de mørke og kolde tider. Både Tiger og Søstrene Grene sælger fine kopper i diverse farver, og der er noget til en hver smag. Fyld en sød gaveæske med nogle nye kopper, og køb evt. et par lækre sirupper, som kan nydes i kaffen. Netto, Kvickly og Meny sælger sirupper med både karamel-, vanilje- og chokoladesmag. Hvis ikke modtageren er til kaffe, kan du i stedet fylde æsken med noget lækkert the, chai latte eller en ny the si. Du kender modtageren bedst.

 1. Produkter til hår og hud

Vil du i stedet glæde en, du holder af med nogle nye produkter, så kan jeg klart anbefale butikken Normal – du kender den måske allerede. Den er simpelthen genial. I butikken kan du finde produkter til både mænd og kvinder, hvad end det er til håret eller huden. Det er produkter af god kvalitet og kendte mærker, som sælges til billige priser. Derudover har de alverdens andre ting, og du kan hurtigt fylde en kurv med lækre produkter, som du kan forkæle en anden med. Det er bare med at spotte de gode varer.

 1. Gå på opdagelse i Byens Bazar i Gladsaxe eller hos Kirppu i Herlev

Hvis ikke du kender Byens Bazar i Søborg eller Kirppu loppesupermarked i Herlev, så er det i den grad på tide. Disse steder sælger brugte ting og sager, og det fungerer lige som et loppemarked. Det er super hyggeligt at gå blandt de forskellige stande, hvor der ofte er nogle gode fund. Hvis du mangler et nyt sæt tøj til juleaften eller nytår, så er du måske også heldig at finde det der. Giv dig tid og hyg dig med at lede.

Dette er blot 5 forslag til julegaver på et mindre budget, og der findes mange flere muligheder – kun fantasien sætter grænser og husk at det ikke er prisen, men tanken, der tæller.

I ønskes en glædelig jul og et godt nytår herfra!

Skrevet af: Simone Kristensen

Blogger hos Børn og Unges Trivsel

Et arbejde som kernefrivillig rådgiver hos Børn og Unges Trivsel er givende og samtidig udfordrende. Du skal have lyst til og mulighed for at give støtte til børn og unge. Du vil opleve, hvordan du selv udvikler dig.

Vores team i Børn og Unges Trivsel vil sparre og rådgive dig samt være med i din udvikling.

Konsulenterne

Heidie Graversen

Projektchef for UNIK

Gentofte, Herlev & KBH

CV

Sara S. Christensen

Psykolog og kostvejleder med mange års erfaring fra anbringelsesinstitutioner. Speciale i udsatte unge, svigt, overgreb og sorgarbejde.

Laura Schmølker

Cand.mag. i pædagogik og psykologi og mentortræner.

Josephine Andreasen

Psykolog

Ansvar for Netværksgrupper, arbejder med relationer og selvværdsopbygning udfra den narrative metode.

Rene O. Zimakoff

Psykolog med speciale i udsatte unge og gruppeterapi

Camilla S. Andersen

Mentor og online coach med speciale i sårbare unge fra misbrug og dysfunktionelle familier. Camilla har en baggrund som Biolog og en PHD i folkesundheds videnskab

Kamilla Lynx

Mindfulness- og åndedrætsinstruktør med speciale i ændring af fastlåste mønstre.

Gitte Rodholm

Administration og daglig ungesupport

Erik Tams

Sociolog, NLP master og coach med speciale i stress og kognitiv adfærdsterapi.

Bente Nielsen

Psykoterapeut og ansvarlig for mentorforløb 2017

Simone Cecilie Kristensen

Mentor og kernefrivillig.

Vivi Bay

Administrativ koordinator, Værestedet UNIK

Charlotte Farup Orth

Værestedets Kunstner

Lone Gjørtsvang

Kommunikation og presse

“At give nuværende og tidligere anbragte håb og støtte til at finde deres fundament i livet”

– Vores mission

Bestyrelse

Heidie Graversen

Adm. dir. i Coaching People og forebyggelseskonsulent i Gladsaxe Kommune

CV

Mette Elsig

Politisk konsulent i Lægeforeningen

Claus Mercebach

Afsnitsleder, Ballerup Kommune

John Graversen

Programchef, Dansk Arkitektur Center

Sanne Westergaard

Senior Consultant og Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA)

Kontakt os

Kontakt os

3 + 15 =

“Tak, fordi du er med til at støtte Børn og Unges Trivsel, og er med til at skabe en forandring for børn og unge.”

Samarbejdspartnere