Vi sikrer særligt udsatte børn og unge et værdigt liv gennem sundt netværk og uddannelse.
I vores arbejde har vi fokus på Verdensmålene.

PROJEKTER

UNIK-UM

Vi har taget initiativ til ny UNIK-UM indsats for udsatte mødre i et helhedsorienteret tværfagligt samarbejde med jordemødrene fra sårbar gravid afd. på RH og HH, for at sikre en tidlig og fremskudt indsats samt at have fokus på forebyggelse af tvangsfjernelser, som har store konsekvenser for mor og barn.

UNIK

Formålet med Projekt UNIK er, at give dig som nuværende eller tidligere anbragt, en bedre livskvalitet, støtte til at mestre dit liv og få styrket dit selvværd og dine personlige kompetencer. Sammen arbejder vi under trygge rammer, så du får bygget et stærkt fundament.

Verdensmålene

Tryghed, omsorg, trivsel og uddannelse, hvor de unge i centrum er hjørnestenene i vores arbejde, kombineret med en professionel tværfaglig indsats. Vi indgår i professionelle partnerskaber der skaber værdi for de unges udvikling på udsatte-& anbringelsesområdet.

NYHEDER

Anonym Rådgivning i Gentofte, til unge ml. 15 – 25 år, tilbydes Gratis Psykolog hjælp i Værestedet UNIK.

Åben Anonym Rådgivning i Gentofte: Unikt tilbud for alle unge, der har brug for psykologhjælp i Gentofte Kommune. Du kan få op til fem gratis psykologsamtaler, hvis du bor i Gentofte og er mellem 15 -25 år.

Læs mere

Det kan være en udfordring med selvværd, familien, kæresten, uddannelse, mobning, vold, sorg eller noget helt andet.

Værestedet UNIK ligger på Tranegårdsvej 77, 2900 Hellerup (kun 100 m fra stationen).

Kontakt os på tlf.: 4028 2805 eller på mail: UNIK.Gentofte@bu-t.dk

Vi glæder os til at møde dig.

Åben Anonym Rådgivning er et nyt initiativ i samarbejde med Børn og Unges Trivsel og Gentofte Kommunes Sundhedsplejen. 

Gentofte hyrer forening til at hjælpe kommunens anbragte unge

Med et koncept, der er udviklet i civilsamfundet, vil Gentofte Kommune hjælpe anbragte børn og unge med at blive styrmænd i deres eget liv. Det skal ske ved at etablere et værested med navnet Unik, hvor anbragte og tidligere anbragte unge i alderen 15 til 22 år kan få støtte af både fagprofessionelle og frivillige. 

Læs mere 

UNIK-UM ny indsats til udsatte mødre i Børn og Unges Trivsel.

UNIKUM er et initiativ under Børn og Unges Trivsel- UNIK indsatsen, der henvender sig til særligt sårbare mødre og udsatte familier med anbringelsesbaggrund. Tidlig indsats forbygger mistrivsel i hverdagen hos mor og barn. Gratis psykologhjælp til udsatte mødre og familiebehandling tilbydes, i fortrolige og trygge rammer.

Læs mere

Er du selv som barn vokset op i et dysfunktionelt hjem, kan det være svært at stå med et stort ansvar som sårbar mor og førstegangsforældre. 

UNIK-UM er et mestringsforløbet og et tilbud for dig som enlig mor eller jer som nybagte forældre, der har et brændende ønske om, at skabe en god start på livet for barnet. Foreningen Børn og Unges Trivsel har stor erfaring med udsatte og anbringelsesområdet. Vi har taget initiativ til UNIK-UM for udsatte mødre i et helhedsorienteret tværfagligt samarbejde med den kommunale sundhedspleje og jordemødre som kan henvise svært stillede mødre til gratis psykologrådgivning.

Børn og Unges Trivsel ønsker med UNIK-UM at sikre en tidlig fremskudt indsats for at sikre barn, mor og i hele familien: Vi har mange års erfaring og har et stort fokus på mor og barns mentale sundhed der er med til at forebygge tvangsfjernelser, som har store konsekvenser for mor, barn og hele familien.

Familie behandling, varetages af vores dygtige psykologer, hvor I sammen arbejder med mønstre, temaer og udfordringer, I oplever i hverdagen. Vi arbejder også med individuelle forløb med særligt sårbare mødre for at tale om de svære ting op til fødslen og lige efter. Igennem forløbet vil du komme til at stå stærkere med et øget fokus på jeres trivsel i relationen mor-barn.

Familiesamtaler giver jer flere forskellige værktøjer til, hvordan I kan støtte og motivere hinanden til at stå styrket i at mestre hverdagen. Der vil også være mulighed for at sparre med os sideløbende, hvis I måtte have brug for opfølgende samtaler. Det er vigtigt, at I arbejder sammen om at ændre de områder eller livsmønstre, der ikke fungere for jer, når to bliver til tre. Er der misbrug hos din partner er en intensiv indsats med til at bidrage til, at øge jeres fælles trivsel i hverdagen. Kontakt os. Ring på 45803333.

 

Online forløb tilbydes til særligt udsatte unge mødre, ugentlige forløb afholdes af Camilla S. Andersen i UNIK og UNIKUM.

2018 har været et fantastisk år for Foreningen Børn og Unges Trivsel. 

Læs hele årsberetningen her

Foreningen Børns Trivsel skifter navn til Børn og Unges Trivsel

”De unge får en stemme med i
vores navn, som driver os videre. Det har hele tiden været vigtigt for foreningen at have fokus på at få unge i job og uddannelse, da det er vejen til at blive selvforsørgende og få et godt liv.

Læs mere

Vores ambitioner

TITLE HERE

TITLE HERE

TITLE HERE

TITLE HERE

Vores vision – fra sårbar til ressourcestærkt barn.

Foreningens vision er, at alle børn og unge i Danmark har krav på at være glade, i balance, have et stærkt selvværd, en god trivsel og få en uddannelse.

Vores kernekompetencer – give styrke til at livsmestre eget liv.

Foreningens kompetencer er at rådgive  udsatte familier, yde efterværn for tidligere og nuværende anbragte unge mellem 18 og 30 år, og øge sårbare unges job- og uddannelsesparathed fra 15 til 18 år.

Vores mission – livet er en leg, når man er barn.

Foreningens mission er, at fremme og sikre børn og unges trivsel samt livskvalitet, styrke deres sociale færdigheder og netværk, så de kan indgå i fællesskabet. Vi tror på, at en tidlig og forebyggende indsats gør en forskel.

Vi ser ofte i Børn og Unges Trivsel, at udsatte unge med komplekse diagnoser, der er under udredning, eller som er startet på medicinsk behandling, desværre ikke får den terapeutiske hjælp, de har behov for.

Vi arbejder for; at alle tidligere anbragte og udsatte unge får hjælp til at udvikle deres fulde potentiale, så de har mulighed for at få et godt og selvforsørgende liv.

Ungerådgivning for sårbare unge der er eller har været anbragt

Vi tilbyder forløb til sårbare unge, som er eller har været anbragt, hvor der er brug for en effektiv og tværfaglig professionel indsats. Mange unge er uden job eller uddannelse, og antallet af unge med angst og lavt selvværd er stærkt stigende på anbringelsesområdet. Vi møder også mange unge, der er uafklaret i forhold til deres kompetencer.

Vi ser ofte i Børn og Unges Trivsel, at mange unge som er under udredning, eller som er startet på medicinsk behandling, desværre ikke får den terapeutiske rådgivning, der er behov for sideløbende. Medicin må aldrig stå alene. Læs mere

Terapi øger de sårbare unges muligheder i forhold til at kunne mestre og håndtere hverdagen bedre. De seneste forskningsresultater viser,  at mange unge der er nuværende eller tidligere anbragt desværre er droppet ud af skolen, eller er på overførselsindkomst. Derfor har vi startet en tværfaglig indsats op, hvor der er fokus på et mestringsforløb med selvværdstræning og kompetenceudvikling. Foreningen Børn og Unges Trivsel arbejder med en anerkendende tilgang for at motivere de unge, for at hjælpe dem med en god overgang til at få et selvforsørgende voksenliv. Børn og Unges Trivsel arbejder helhedsorienteret og tværfagligt både med de unge og med vores samarbejdspartnere.

Til dig, der er mellem 15-30 år

Vi har mange års erfaring i at arbejde med sårbare og udsatte unge. Vores erfaring er, at alt for mange unge går med deres problemer alene og isolerer sig fra omverden. Vi kan hjælpe dig med din trivsel, og til at blive afklaret ift. job og uddannelse. Vi støtter dig til at komme videre i livet, blive en del af fællesskabet og få en højere tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. I foreningen Børn og Unges Trivsel hører vi ofte fra de unge på kontanthjælp, at det er en lettelse at blive forstået, få tilbudt konkrete redskaber og at få professionel hjælp til at komme videre. Vi tilbyder de unge hjælp til at få brudt den negative spiral, hjælp til at få ændret den nuværende situation og til at komme ud af angst, ensomhed og/eller isolation.

Hvem kan deltage

Hvis du er mellem 15-30 år og føler at du sidder fast og har brug for hjælp til at komme videre i dit liv, så kontakt os. Sammen finder vi ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Du kan deltage, hvis du:

  • Tidligere har været anbragt
  • Er anbragt
  • Er på kontanthjælp
  • Ønsker at blive job- eller uddannelsesparat
  • Er ledig med lavt selvværd
  • Har en eller flere diagnoser
  • Er på en videregående uddannelse, men er gået i stå
  • Er gået ned med stress eller har en depression

Kontakt os for at høre mere.

Fonde

Foreningen Børn og Unges Trivsel søger løbende fonds og puljemidler til gavn for sårbare og udsatte på anbringelsesområdet.

Familierådgivning

Hvem vælger at få familierådgivning?

Rigtig mange forældre søger rådgivning for at bryde de negative mønstre, når deres barn eller teenager mistrives. Børn og Unges Trivsel har stor erfaring på anbringelsesområdet, og vi arbejder helhedsorienteret for at sikre forebyggelse og en tidlig indsats. Sammen med jer som forældre eller plejefamilie, ser vi sammen på de mønstre, temaer og udfordringer, der er i hverdagen. Igennem et forløb vil I komme til at stå stærkere med et øget fokus på jeres trivsel.

Til familierådgivning vil i få flere forskellige værktøjer til, hvordan I kan støtte og motivere hinanden til at stå styrket sammen, så i kan mestre hverdagen. Læs mere

Støttegrupper og sundt netværk for unge

Støttegrupper tilbydes til nuværende og tidligere anbragte unge i alderen 18-30 år i forbindelse  med: Mobning og lavt selvværd, som ofte er forbundet med at have været anbragt Sorg og kriser, som er udbredt hos nuværende og tidligere anbragte unge Er du udsat som ung? Læs mere
Har du ingen netværk grundet tidligere svigt og anbringelse i anden kommune? Er du ung i efterværn eller har du ikke modtaget et efterværn? Oplever du, at du er ensom? Så kontakt os.
Mobning
Foreningen Børn og Unges Trivsel siger nej til mobning. Hvert tredje barn menes at have været udsat for mobning. Mange der har været anbragt som barn, har oplevet massiv mobning igennem barndommen. Hvor går man hen og får hjælp, når ens ungdom er præget af dårligt selvværd og selvtillid grundet mobning igennem skoleårene? Du er altid velkommen til at kontakte os.
Sorg og krise rådgivning til tidligere anbragte unge
Søg støtte og rådgivning, når livet udfordrer og bliver for svært. Mange nuværende og tidligere anbragte unge oplever depression og ensomhed grundet massivt svigt igennem barndommen. Vi møder i foreningen ofte unge, der befinder sig i en krise eller i sorg, som har isoleret sig – har ændret adfærd og lukket af for omverdenen, når de er allermest sårbare. De har over tid mistet troen på, at der er nogen, der kan hjælpe og støtte dem. Mange har opgivet håbet. Vi tror på, at en længere og vedholdende indsats kan genskabe selvværd, håbet og troen på fremtiden hos de unge. Vi søger i Børn og Unges Trivsel NGO hele tiden fonds og pulje midler for at kunne tilbyde længere støtte og netværksforløb. Du er altid velkommen til at kontakte os. Støttegrupper – Børn og Unges Trivsel NGO
Børn og Unge med særlige behov er steget markant de senere år
Børn og Unges Trivsel tilbyder gratis akut telefonrådgivning. Vi ser i foreningen, at ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en diagnose, som igennem nogle år har været stærkt stigende hos børn og unge. Diagnosen hører under gruppen af hyperkinetiske forstyrrelser. SID (sanseintegration ), særligt sensitive, social angst eller andre diagnoser er alle diagnoser, der kræver specielle hensyn fra de pårørende og det øvrige samfund. Børn er ikke ret gamle, før de finder ud af, at de er ”anderledes”.  Dette gælder især på anbringelsesområdet, hvor vi hos os ser en stor gruppe, der er blevet diagnosticeret med en eller flere diagnoser. Del dine oplevelser og erfaringer med andre – du er ikke alene. Kontakt os for at høre mere.
Unge netværk støtter dig
Børn og Unges Trivsel NGO har fokus på, at unge bliver mere job- og uddannelsesparate, så de unge får en større tilknytning til både arbejdsmarkedet og uddannelsesystemet. Vi får mange henvendelser vedrørende sårbare unge, der er nuværende eller har været tidligere anbragte. Mange af de unge er udfordret på selvværd og selvtillid, og sidder fast uden motivation. Ved at tænke forebyggende og i tidlig indsats støtter vi unge bedre, når livet udfordrer. Mange unge mangler selvtillid, selvværd og kæmper med angst. Med en aktiv indsats arbejder vi med projekter på anbringelsesområdet i foreningen, der med en helhedsorienteret tilgang sikrer, at de unge genfinder balancen, bliver styrket og får et nyt håb om en fremtid som selvforsørgende . Vi ønsker med vores arbejde i foreningen at udvikle udsatte unge, der har været anbragt, så de er klar til at tage en uddannelse eller få et job, hvor de trives. Vi ønsker at bidrage til, at alle unge mennesker får mulighed for at få en værdig fremtid, hvor de er inkluderet i fællesskabet, og er en del af arbejdsmarkedet.
Sundt netværk i Cafe Unik
Trænger du til et pusterum? Har du lyst til en kop te og et måltid mad i hyggelige omgivelser, møde andre ligestillede unge, der er nuværende eller tidligere anbragt? Måske savner du et sundt netværk og nogle ressourcestærke voksne, du kan tale med? Ring til os – det er gratis. Vi glæder os til at høre fra dig. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere. Se også under Unik.

Yoga & Mindfulness forløb for sårbare børn og unge

Mindfulness og Yoga kombineret med Selvværdstræning: I Foreningen Børn og Unges Trivsel ønsker vi et sundt og rummeligt fællesskab, hvor alle børn og unge er inkluderet. På tværs af lærere, pædagoger og forældre sammen med vores dygtige undervisere, vil vi udvikle det kommunale tilbud i folkeskole og på specialskolerne, med Yoga og Mindfulness kombineret med selvværdstræning. Vi har i Børn og Unges Trivsel siden 2011 arbejdet i kommunerne og har gennem de sidste 4 år været ansat af Gladsaxe Kommune som en fremskudt og forebyggende indsats igennem sundhedsplejen. Læs mere

Med et tværfagligt tilbud til skolebørn fra 0 klasse til og med 8 klasse, hver uge som en tidlig indsats, kan vi hjælpe og støtte børn og unge i at få mere ro. De lærer at lytte til sig selv, sætte sunde grænser ved at øge koncentrationsevnen og udvikle kontakten til kroppen samt ved at genfinde balancen og glæden i dem selv, så de står styrket og mere robuste som skolebørn. “Alle børn har fortjent en glad og god skolegang. Kun når børn trives kan de indlære, derfor er der brug for redskaberne i Mindfulness og fra Yogaen i folkeskolen”, udtaler formand Heidie Graversen. “Jeg håber at vores resultater kan medvirke til at det på et tidspunkt bliver en obligatorisk del at skoleskemaet i folkeskolen, til gavn for alle børn”. Kontakt os.

Se mere om De fem tibetanere øvelser

Video 1 Video 2 Guide 

Ambassadør

Mette Abildgaard

”Desværre svigter vi som samfund alt for ofte i dag. Derfor har vi brug for Projekt UNIK”

Projekt UNIK

Formålet med Projekt UNIK er at give nuværende eller tidligere anbragte unge en bedre livskvalitet, støtte til at mestre eget liv, en målrettet indsats som udvikler de unges sociale og personlige færdigheder, for at styrke deres sociale robusthed med et øget selvværd. UNIK giver de unge muligheden for et kompetenceløft i trygge rammer på vores SMART Recovery & Craft Youth Ambassadør og Mentorforløb. Hvad tilbyder UNIK?: Vi arbejder i fællesskab 360° rundt om dig og dit netværk. I Projekt UNIK går vi nye veje for at give dig mulighed for at udvikle dit fulde potentiale. Vi tilbyder dig en stabil platform samt et trygt ståsted, hvorfra du med dine kompetencer og værktøjskasse sikrer det bedst mulige udgangspunkt for et godt og selvforsørgende liv med en plads i fællesskabet. Projekt UNIK er et efterværnstilbud til dig, som er nuværende eller tidligere anbragt mellem 18-30 år. Vi er psykologisk forankret og tilbyder gratis psykologsamtaler.

Vi har mange forskellige aktiviteter, hvor vi bl.a. træner dine sociale færdigheder og styrker din livsduelighed. I UNIK får du støtten og trygheden til at få et større og sundt netværk, og vi hjælper dig med at ændre din (livs)situation. I Projekt UNIK bliver du set, mødt og rummet. Vi lytter til dine ønsker og drømme, og har fokus på de små sikre skridt til en succesfuld forandring.

Hos os får du professionel hjælp til at øge din motivation og trivsel, som er en forudsætning for, at du kan komme i gang med en uddannelse. Vi giver dig tid og en længerevarig støtte gennem netværket ´den vikarierende familie´, for at øge dine muligheder til at fastholde job og gennemføre din uddannelse, så du kan skabe det liv og den fremtid, som du ønsker. I Projekt UNIK dokumenterer vi vores resultater og måler fra opstart på de unges positive udvikling. En vigtig del af UNIK er, at de unge har en stemme i eget liv, og derfor har de været inddraget i udviklingen af projektet og nye initiativer. Du kan læse om vores Projekt resultater og den sociale samfundsmæssige analyse (SROI), som Økonomer Uden Grænser har udarbejdet for projektet: Læs mere

Alle fortjener en reel chance

Gitte er ansat i Projekt UNIK hos Børn og Unges Trivsel med tre ansvarsområder: Administration, ungesupport og caféansvarlig.

Gitte har selv brudt den negative sociale arv, og er i dag en stor rollemodel for de unge i Projekt UNIK. Gitte er et eksempel på, at det er muligt at blive en mønsterbryder.

De unge sætter tit spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg ved de ting, jeg gør, og hvorfor jeg har den viden, jeg har. Det skyldes faktisk, at jeg har selv været dér, hvor vi ofte møder de unge i dag. Jeg ved, hvad de unge taler om, og jeg forstår, hvordan det er at være de unge på flere forskellige planer.

Vi lever i et samfund, hvor forståelsen omkring det at have været anbragt, er meget lille. Jeg har mødt mennesker, som…

Læs hendes historie her. 

Et arbejde som kernefrivillig rådgiver hos Børn og Unges Trivsel er givende og samtidig udfordrende. Du skal have lyst til og mulighed for at give støtte til børn og unge. Du vil opleve, hvordan du selv udvikler dig. Vores team i Børn og Unges Trivsel vil sparre og rådgive dig samt være med i din udvikling.

Kontakt os

Kontakt os

11 + 6 =