+45 4580 3333 info@boerns-trivsel.dk

At alle unge kommer i uddannelse og job er vores fokus

Vi er specialiseret på udsatte- og anbringelsesområdet

Projekter

Formålet med SPURV er, at skabe en livets skole, kort sagt udvikle dig som ung, hvis du har særlige udfordringer, savner motivation eller mangler at bestå folkeskolens afgangseksamen i matematik og dansk, og har svært ved at være i en stor gruppe, så er Spurv noget for dig.

”Desværre svigter vi som samfund alt for ofte i dag. Derfor har vi brug for Projekt Unik”

– Mette Abildgaard

Nyheder

Projekt Unik er blevet nomineret til LOS Socialpris 2018.

Projekt Unik under Foreningen Børns Trivsel, er blevet nomineret til LOS Socialpris, fordi der hos Projekt Unik lægges særligt vægt på arbejdet med at skabe en efterværnsindsats, der virker. Det vurderes som en ekstraordinær indsats i og med, at projektet har bestræbt sig på, at kunne dokumentere en klar socialfaglig og økonomisk effekt. Læs mere

UNIK har dokumenteret, at en stærk forebyggende indsats sparer samfundet for 42 mio. kr. Dermed er UNIK et bevis på, at det kan betale sig at investere i forebyggende og helhedsorienteret efterværnsindsatser. Ved indstillingen lægges der særlig vægt på, at Projekt Unik har skabt muligheder, der bringer unge videre i livet. I indstillingen forklarer flere deltagere fra Projekt Unik, at uden UNIK ville mange af de unge i projektet, ikke have fået den rette støtte og hjælp til at komme videre i deres liv. Uden UNIK havde en stor del af de unge stået alene med deres problemer, udfordringer og risikofaktorer.LOS Socialpris 2018: LOS priser det sociale arbejde og prisen skal synliggøre en anerkendelse og påskønnelse af en ekstraordinær indsats, et projekt, en tilgang, en person m.m., der har gjort en forskel for udsatte og sårbare børn, unge og voksne i Danmark, eller for det specialiserede område generelt.Prisoverrækkelsen finder sted på LOS landsmøde d. 16. april 2018.

Hjerterummet nyt tiltag i Børns Trivsel NGO. Få trivsel fra start i familien.

Tilbuddet henvender sig til tidligere anbragte unge og udsatte familier, der ønsker at få hjælp i trygge rammer. Det kan være svært at rumme hverdagen og stå med et stort ansvar som førstegangsforældre, hvis man selv er vokset op i et dysfunktionelt hjem, som et livsvilkår og måske ikke har et godt og sundt netværk at sparre med. Læs mere

Så tilbuddet med Familierådgivning er for dig som enlig mor eller jer som par, der har et brændende ønske om at få en familie og skabe en god hverdag for jer alle.

Børns-Trivsel har stor erfaring med udsatte og anbringelsesområdet, og vi arbejder helhedsorienteret for at sikre forebyggelse og tidlig indsats. Forløbet afholdes af Camilla Andersen & Heidie Graversen.

Sammen med jer som nybagte forældre eller sammen med plejefamilien, ser vi på de mønstre, temaer og udfordringer, der er i hverdagen. Vi arbejder under et forløb med både mor og far for at tale om de svære ting op til fødslen og lige efter når I er blevet en familie for første gang. Igennem forløbet vil I komme til at stå stærkere med et øget fokus på jeres trivsel.[/one_half]

Familierådgivning vil igennem vores samtaler, give jer flere forskellige værktøjer til, hvordan I kan støtte og motivere hinanden til at stå styrket i at mestre hverdagen. Der vil også være mulighed for at sparre med os sideløbende, hvis I måtte have brug for opfølgende samtaler.

Det er vigtigt, at I som forældre er klar til at forsøge nye måder at se tingene på, og at I er åbne overfor hinanden. Det er vigtigt, at I arbejder sammen om at ændre de områder eller livsmønstre, der ikke fungere for jer, når to bliver til tre. Måske er der misbrug, få ressourcer til rådighed eller I er på kontanthjælp og har svært ved at håndtere hverdagen.

En intensiv indsats kan bidrage til I kommer godt fra start som familie, med trivsel i hverdagen, så I kan blive klar til at favne fremtiden som forældre.

Har du som forælder selv været anbragt, og oplever at hverdagen er svær at få til at hænge sammen med et barn, så kontakt os på 45803333.

Foreningen søger løbende midler til at give tidlig og forbyggende hjælp til udsatteområdet.

Nyheder

Mette Abildgaard ny ambassadør for Projekt UNIK.

“Jeg er utrolig stolt over, at være ny ambassadør for Projekt Unik! Mit hjerte banker virkelig for de børn og unge, hvis forældre ikke kan tage sig af dem, og de derfor er eller har været anbragt uden for hjemmet. Dem har vi som samfund et helt særligt ansvar over for! Vi skal hjælpe dem til at blive mønsterbrydere og sikre dem en lys fremtid, hvor de…” Læs mere

Foreningen Børns Trivsel kan nu med stor begejstring offentliggøre at Mette Abildgaard er ny ambassadør for Projekt UNIK. Mette er både engageret og har hjertet på rette sted, når det gælder nuværende og tidligere anbragte børn og unge.

”Jeg er utrolig stolt over, at være ny ambassadør for Projekt Unik! Mit hjerte banker virkelig for de børn og unge, hvis forældre ikke kan tage sig af dem, og de derfor er eller har været anbragt uden for hjemmet. Dem har vi som samfund et helt særligt ansvar over for! Vi skal hjælpe dem til at blive mønsterbrydere og sikre dem en lys fremtid, hvor de kan stå på egne ben og skabe deres egen familie.”, udtaler Mette Abildgaard.

Vi er så glade for, at Mette har sagt ja til at være vores Ambassadør da hun selv har personlig erfaring med området, da hendes forældre også er plejefamilie. Derfor er det meget værdifuldt for os i Projekt UNIK at Mette vil bruge sin dyrebare tid på at gøre en forskel sammen med os og de unge i projektet.

”Desværre svigter vi som samfund alt for ofte i dag. Derfor har vi brug for Projekt Unik. Projekt Unik griber disse børn og unge, som på papiret er trådt ind i de voksnes rækker, men som har brug for et fællesskab med andre, som forstår dem. Jeg har fulgt Projekt Unik i et halvt år nu, og jo bedre jeg lærer dem at kende, jo mere imponeret bliver jeg. Den måde de via fællesskabet hjælper de unge til at åbne op, hvad end det er over aftensmaden eller i en terapigruppe, men også hvordan stedets mange frivillige hjælper den enkelte unge. Uanset om det gælder hjælp til en eksamen, en uoverskuelig flytning eller noget helt tredje. Den type ting, vi andre ofte beder mor eller far om hjælp til. Jeg glæder mig meget til det videre samarbejde.”, slutter Mette af.

Vi glæder os til samarbejdet og ser frem til at kunne sætte et øget fokus på efterværns- og anbringelsesområdet.

Mette Abildgaard er 29 år og gruppeformand for Det Konservative Folkeparti. Mette har altid engageret sig i frivilligt arbejde og har et stort hjerte for tidligere og nuværende anbragte unge, da Mettes familie er plejefamilie og Mette selv er vokset op med tre skønne plejesøstre.

Foreningen Børns Trivsel og Projekt UNIK Foreningen Børns Trivsel blev stiftet i 2012 for at gøre en forskel for udsatte børn og unge. I 2015 modtog Børns Trivsel satspulje midler til Projekt UNIK en dokumenteret og effektiv Efterværns indsats til nuværende og tidligere anbragte unge i alderen 18-30 år. Projekt UNIK samarbejder med Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Frederiksberg og Københavns Kommune. Projekt UNIK har kontor i Herlev og i Københavns Kommune

Hjerterummet nyt tiltag i Børns Trivsel NGO. Få trivsel fra start i familien.

Tilbuddet henvender sig til tidligere anbragte unge og udsatte familier, der ønsker at få hjælp i trygge rammer. Det kan være svært at rumme hverdagen og stå med et stort ansvar som førstegangsforældre, hvis man selv er vokset op i et dysfunktionelt hjem, som et livsvilkår og måske ikke har et godt og sundt netværk at sparre med. Læs mere

Så tilbuddet med Familierådgivning er for dig som enlig mor eller jer som par, der har et brændende ønske om at få en familie og skabe en god hverdag for jer alle.

Børns-Trivsel har stor erfaring med udsatte og anbringelsesområdet, og vi arbejder helhedsorienteret for at sikre forebyggelse og tidlig indsats. Forløbet afholdes af Camilla Andersen & Heidie Graversen.

Sammen med jer som nybagte forældre eller sammen med plejefamilien, ser vi på de mønstre, temaer og udfordringer, der er i hverdagen. Vi arbejder under et forløb med både mor og far for at tale om de svære ting op til fødslen og lige efter når I er blevet en familie for første gang. Igennem forløbet vil I komme til at stå stærkere med et øget fokus på jeres trivsel.[/one_half]

Familierådgivning vil igennem vores samtaler, give jer flere forskellige værktøjer til, hvordan I kan støtte og motivere hinanden til at stå styrket i at mestre hverdagen. Der vil også være mulighed for at sparre med os sideløbende, hvis I måtte have brug for opfølgende samtaler.

Det er vigtigt, at I som forældre er klar til at forsøge nye måder at se tingene på, og at I er åbne overfor hinanden. Det er vigtigt, at I arbejder sammen om at ændre de områder eller livsmønstre, der ikke fungere for jer, når to bliver til tre. Måske er der misbrug, få ressourcer til rådighed eller I er på kontanthjælp og har svært ved at håndtere hverdagen.

En intensiv indsats kan bidrage til I kommer godt fra start som familie, med trivsel i hverdagen, så I kan blive klar til at favne fremtiden som forældre.

Har du som forælder selv været anbragt, og oplever at hverdagen er svær at få til at hænge sammen med et barn, så kontakt os på 45803333.

Foreningen søger løbende midler til at give tidlig og forbyggende hjælp til udsatteområdet.

Vores ambitioner

TITLE HERE

TITLE HERE

TITLE HERE

TITLE HERE

Vores vision – fra sårbar til ressourcestærkt barn.

Foreningens vision er, at alle børn og unge i Danmark har krav på at være glade, i balance, have et stærkt selvværd, en god trivsel og få en uddannelse.

Vores kernekompetencer er:

Rådgivning til belastede og udsatte familier

Efterværn for tidligere og nuværende anbragte mellem 18-30 år

Øge sårbare unges job- og uddannelsesparathed 15-18 år

Forebyggelse, udvikling og tidlig indsats til udsatte børn og unge

Vores mission – livet er en leg, når man er barn.

Foreningens mission er, at fremme og sikre børn og unges trivsel samt livskvalitet, styrke deres sociale færdigheder og netværk, så de kan indgå i fællesskabet. Vi tror på, at en tidlig og forebyggende indsats gør en forskel.

”Der var 31. december 2016 registreret 51.781 udsatte børn og unge, som grundet udsathed modtog mindst en social foranstaltning fra kommunen. Det er en stigning på 3,4 pct. sammenlignet med 2015″

– Danmarks Statistik

Advisory board

Trine Torp

Social- og psykiatriordfører for SF i Folketinget.

Trine Hammershøy

Direktør for Det Sociale Netværk og headspace

Jimmy Gørtz

Leder i Røde Kors Herlev og sikkerhedsleder i Banedanmark

Birgitte Boesen

Ejer, rådgiver og analytiker i büroCPH og bestyrelsesmedlem i Plan BØRNEfonden

Bente Nielsen

Næstformand i TABUKA og projektleder i Mikado

Brian Lentz

Leder af SydhavnsCompagniet

Viggo Spangsberg

Leder af Baglandet København

David Adrian Pedersen

Formand i De Anbragtes Vilkår

Lars Michael Reiff

Teamleder Kofoeds Skole

Ervin Valentin

Direktør for speciele projekter i IBM

Suzanne Hauzmann.

Konstitueret afdelingsleder og underviser samt vejleder

Tina Andersen Messauoudi

Leder i Frivilligecenter Herlev

Vi ser ofte i Børns-Trivsel at udsatte unge med komplekse diagnoser, der er under udredning eller som er startet på medicinsk behandling, desværre ikke får den terapeutiske hjælp, de har behov for.

Vi arbejder for; at alle tidligere anbragte og udsatte unge får hjælp til at udvikle deres fulde potentiale, så de har mulighed for at få et godt og selvforsørgende liv.

Ungerådgivning for sårbare unge der er eller har været anbragt

Vi tilbyder forløb til sårbare unge som er eller har været anbragt, hvor der er brug for en effektiv og tværfagligprofessionel indsats. Mange unge er uden job eller uddannelse og antallet af unge med angst og lavt selvværd er stærkt stigende på anbringelses området. Vi møder også mange unge, der er uafklaret i forhold til deres kompetencer.

Vi ser ofte i Børns-Trivsel, at mange unge, som er under udredning eller som er startet på medicinsk behandling, desværre ikke får den terapeutiske rådgivning, der er behov for sideløbende. Medicin må aldrig stå alene.Læs mere

Terapi øger de sårbare unges muligheder i forhold til kunne mestre og håndtere hverdagen bedre.Mange unge der er nuværende eller tidligere anbragt er desværre droppet ud af skolen eller er på overførselsindkomst, viser de seneste forskning resultater. Derfor har vi startet en tværfagligt indsats op, hvor der er fokus på et mestringsforløb med selvværdstræning og kompetenceudvikling. Foreningen Børns-Trivsel arbejder med en anderkendende tilgang for at motivere de unge, for at hjælpe dem med en god overgang til at få et selv forsørgende voksenliv. Børns-Trivsel arbejder helhedsorienteret og tværfagligt både med de unge og med vores samarbejdspartnere.

Til dig, der er mellem 15-30 år

Vi har mange års erfaring i at arbejde med sårbare og udsatte unge og vores erfaring er, at alt for mange unge går med deres problemer alene og isolerer sig fra omverden. Vi kan hjælpe dig med din trivsel, og til at blive afklaret ift. job og uddannelse. Vi støtter dig til at komme videre i livet og bliver en del af fællesskabet og arbejdsmarkedet.

I foreningen Børns-Trivsel hører vi ofte fra de unge på kontanthjælp, at det er en lettelse, at blive forstået, få tilbudt konkrete redskaber og at få professionel hjælp til at komme videre. Vi tilbyder de unge hjælp til at få brudt den negative spiral, hjælp til at få ændret den nuværende situation, til at komme ud af angst, ensomhed og/eller isolation.

Hvem kan deltage

Hvis du er mellem 15-30 år og føler, at du sidder fast og har brug for hjælp for at komme videre i dit liv, så kontakt os. Så finder vi ud af sammen, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Du kan deltage, hvis du:

 • Tidligere har været anbragt
 • Er anbragt
 • Er på kontanthjælp
 • Ønsker at blive job- eller uddannelsesparat
 • Er ledig med lavt selvværd
 • Har en eller flere diagnoser
 • Er på en videregående uddannelse, men er gået i stå
 • Er gået ned med stress eller har en depression

Kontakt os for at høre mere.

Fonde

Foreningen Børns-Trivsel søger løbende fonds og puljemidler til gavn for sårbare og udsatte på anbringelse området.

Støttegrupper og sundt netværk for unge.

Støttegrupper tilbydes til nuværende og tidligere anbragte unge i alderen 18-30 år i forbindelse med:

Mobning og lavt selvværd er ofte forbundet med at have været anbragt
Sorg og kriser er udbredt hos nuværende og tidligere anbragte unge
Er du udsat som ung og har du ingen netværk, grundet tidlige svigt og anbringelse i anden kommune.
Ung i efterværn eller har du ikke modtaget efterværn, og oplever du er er ensom, så kontakt os.Læs mere

Mobning

Foreningen Børns-Trivsel siger nej til mobning.

Mobning: Hvert tredje barn menes at have været udsat for mobning, og mange der har været anbragte som barn, har oplevet massiv mobning igennem barndommen. Hvor går man hen og får hjælp, når ens ungdom er præget af dårligt selvværd og selvtillid grundet mobning igennem skole årene. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Sorg og krise rådgivning til tidligere anbragte unge.

Søg støtte og rådgivning, når livet udfordrer og bliver for svært. Mange nuværende og tidligere anbragte unge oplever depression og ensomhed grundet massiv svigt igennem barndommen. Vi møder ofte i foreningen, unge der befinder sig i en krise eller i sorg, som har isoleret sig – de har ændret adfærd og lukket af for omverdenen, når de er allermest sårbare. De har over tid har mistet troen på der er nogen der kan hjælpe og støtte dem har og mange har opgivet håbet. Vi tror på at en længere og vedholdende indsats kan genskabe selvværd, håbet og troen på fremtiden hos de unge.

Vi søger i Børns-Trivsel NGO hele tiden fonds og pulje midler for at kunne tilbyde længere støtte og netværksforløb. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Støttegrupper – Børns Trivsel NGO

Børn og Unge med særlige behov er steget markant de senere år.

Børns-Trivsel tilbyder gratis akut telefonrådgivning.

Vi ser i foreningen at ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en en diagnose som igennem nogle år har været stærkt stigende hos børn og unge. Diagnosen hører under gruppen af hyperkinetiske forstyrrelser, SID (sanseintegration ) særligt sensitive, social angst eller andre diagnoser, er alle diagnoser der kræver specielle hensyn fra de pårørende og det øvrige samfund.

Børn er ikke ret gamle, før de finder ud af, at de er ”anderledes”, dette gælder især på anbringelses området, vi ser en stor gruppe hos os der er blevet diasnogostiseret, med en eller flere diagnoser.

Del dine oplevelser og erfaringer med andre for det hjælper, du er ikke alene. kontakte os for at høre mere.

Unge netværk støtter dig

Børns-Trivsel NGO har fokus på at unge bliver mere job- og uddannelsesparate, så de unge får en større tilknytnings til både arbejdsmarkedet og uddannelsesystemet. Vi får mange henvendelser vedrørende sårbare unge, der er nuværende eller har været tidligere anbragte, mange af de unge er udfordret på selvværd og selvtillid, og sidder fast uden motivation.

Ved at tænke i forebyggende og tidlig indsats støtter vi unge bedre, når livet udfordrer. Mange unge mangler selvtillid, selvværd og kæmper med angst. Med en aktiv indsats, arbejder vi med projekter på anbringelses området i foreningen, der med en helhedsorienteret tilgang sikrer, at de unge genfinder balancen, bliver styrket og får et nyt håb om en fremtid som selv forsørgende .

Vi ønsker med vores arbejde i foreningen at udvikle udsatte unge der har været anbragt, så de er klar til at tage en uddannelse eller få et job, hvor de trives. Vi ønsker at bidrage til, at alle unge mennesker får mulighed for at få en værdig fremtid, hvor de er inkluderet i fællesskabet og er en del af arbejdsmarkedet.

Sundt netværk i Cafe Unik

Trænger du til et pusterum? Har du lyst til en kop te og et måltid mad i hyggelige omgivelser, møde andre ligestillede unge, der er nuværende eller tidligere anbragt? Måske savner du et sundt netværk og nogle ressource stærke voksne du kan tale med?
Ring til os det er gratis. Vi glæder os til at høre fra dig.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere se også under Unik.

Familierådgivning.

Hvem vælger at få familierådgivning?

Rigtig mange forældre søger rådgivning for at bryde de negative mønstre, når deres barn eller teenager mistrives. Børns-Trivsel har stor erfaring med anbringelses området, og vi arbejder helhedsorienteret for at sikre forebyggelse og tidlig indsats.

Sammen med jer som forældre eller plejefamilie, ser vi sammen på de mønstre, temaer og udfordringer, der er i hverdagen. Igennem et forløb vil I komme til at stå stærkere med et øget fokus på jeres trivsel.Læs mere

Familierådgivning vil give jer flere forskellige coaching værktøjer til, hvordan I kan støtte og motivere hinanden til at stå styrket til at mestre hverdagen.Det er vigtigt, at I som forældre er klar til at forsøge nye måder at se tingene på, og at I er åbne overfor hinanden. Det er vigtigt, at I arbejder sammen om at ændre de områder eller livsmønstre, der ikke fungere optimalt for jer som familie. En intensiv indsats kan til gengæld sikre, at I vil få mere ro og trivsel i hverdagen, så I kan blive klar til at favne fremtiden med ny energi og støtte jeres barn eller teenager.

Har du som forælder selv været anbragt, og oplever at hverdagen er svær at få til at hænge sammen med et barn, så kontakt os.

Forældre til et barn eller en ung, der mistrives

Mental sundhed er så vigtig at arbejde med, når det gælder dit barns trivsel i hverdagen. I Foreningen Børns-Trivsel tilbyder vi både rådgivning til skolebørn og sårbare unge på anbringelses området.

Info om et forløb: Vi træner sammen med jer og jeres barn øvelser til at bevare fokus på én opgave ad gangen. Vi øver sammen med jeres barn f.eks. om at være tålmodig og hvordan jeres barn kan træffe de rigtige valg og kende sine egne grænser. I dag er der lange skoledage med store klasser, hvilket giver et øget støjniveau samtidig med at den inkluderende folkeskole gør, at mange sårbare børns trivsel bliver udfordret.

Mental og fysisk sundhed hænger sammen, så det er vigtigt, at børn og unge trives både i det indre og det ydre. Vi ved, at et stærkt selvværd, indre ro og en øget robusthed hos børn og unge betyder en bedre indlæring igennem skoletiden, derudover er sunde relationer og trivsel med til, at de kan blive ført i den rigtige retning.

Som familie er det vigtigt, at du/I kan sætte ind og gøre noget aktivt, ikke kun for jeres teenager, men for hele jeres familie. Ubalance hos børn og unge fylder nemlig meget i hverdagen og i dag er det vigtigt at få en uddannelse, for at undgå at havne på kanten af samfundet. Vi kan hjælpe dit barn og/eller ung i den rigtige retning, så de på sigt kommer tættere på job eller uddannelse.

Tidlig indsats gør en forskel og er sund fornuft.

Mistrivsel er stærkt stigende for alt mange skolebørn og unge de påvirker hverdagen i familien Kontakt os idag.

Priser:

Hvis du er medlem af foreningen, får du medlems fordel. Vi tilbyder familie-rådgivning eller selvværds trænning for unge, pr. session for 450 kr.

Ønsker du at blive medlem så kontakt os for at høre mere.

Yoga & Mindfulness forløb sårbare børn og unge.

Yoga & Mindfulness forløb for skolebørn, tilbydes til Kommuner i samarbejde med foreningen Børns-Trivsel, der har fokus på børn og unges trivsel.

Vi tilbyder undervisning til skolebørn. Vi tilbyder Yoga & Mindfulness forløb for 0-2 klasse og 3-7 klasse med fokus på en tidlig og helhedsorienteret indsats for sundhedsplejen i Gladsaxe Kommune.

Læs mere

Læs mere om De fem tibetanere øvelser

Børne YogaFormålet med vores forløb er at øge børnenes selvværd og koncentrationsevne gennem større kropsbevidsthed og øget ro. Vi laver relationsgruppeøvelser for at forbedre børnenes sociale kompetencer og relationsforståelse i hverdagen. I vores forløb fokuserer vi på, at give børnene mere ro i kroppen og sindet for derigennem at øge deres koncentrationsevne i skolen og i hverdagen.

Mindfulness og Yoga er blevet brugt i mange år og er ikke en ny og fremmede metode. Børn har meget brug for ro, nærvær og kropsforståelse, hvilket er med til at give børn et bedre selvværd. Gennem en øget ro og kropsbevidsthed opnås en forbedret trivsel i hverdagen. Vi har fokus på at øge børn og unges trivsel ved at tænke i en tidlig og forebyggende indsats.

Ring til os for nærmere information på telefon: 4580 3333.

Projekt UNIKs ambassadører

Felix Smith

Rasmus Botoft

Monique Spartalis

Projekt Unik

Formålet med Projekt UNIK er, at give nuværende eller tidligere anbragte unge, en bedre livskvalitet, støtte til at mestre eget liv, en målrettet indsats der udvikler de unges sociale og personlige færdigheder, for at styrke deres sociale robusthed med et øget selvværd, Unik giver vi de unge muligheden for et kompetenceløft i trygge rammer, på vores SMART Recovery & Craft Youth Ambassadør og Mentorforløb.

Hvad tilbyder UNIK: Vi arbejder i fællesskab 360° rundt om dig og dit netværk. I Projekt UNIK går vi nye veje, for at give dig mulighed for at udvikle dit fulde potentiale og vi tilbyder dig en stabil platform samt et trygt ståsted, hvorfra du med dine kompetencer og værktøjskasse sikrer det bedst mulige udgangspunkt for et godt og selvforsørgende liv med en plads i fællesskabet.

Projekt UNIK er et efterværnstilbud til dig, som er nuværende eller tidligere anbragt mellem 18 op til 30 år. Vi er psykologisk forankret og tilbyder gratis psykologsamtaler. Vi har mange forskellige aktiviteter, hvor vi bl.a. træner dine sociale færdigheder og styrker din livsduelighed, du får i UNIK støtten og trygheden til at, få et større sundt netværk og vi hjælper dig med at ændre din (livs)situation.

I Projekt UNIK bliver du set, mødt og rummet, vi lytter til dine ønsker og drømme, og har fokus på små sikre skidt til succesfuld forandring. Hos os får du både professionel hjælp til øge din motivation og trivsel, som er en forudsætning for at du kan komme i gang med en uddannelse, og i UNIK giver vi dig både tiden og en længere varig støtte gennem netværket ´den vikarierende familie´, for at øge dine muligheder for at fastholde job og gennemføre din uddannelse, så du kan skabe det liv og den fremtid, som du ønsker.

I Projekt UNIK dokumenterer vi vores resultater og måler fra opstart på de unges positive udvikling. En vigtig del af UNIK er og at de unge har en stemme i eget liv, så de har været inddraget i udviklingen af projektet og nye initiativer.

Du kan læse om vores Projekt resultater og den sociale samfundsmæssige analyse (SROI), som Økonomer Uden Grænser har udarbejdet for projektet: Læs mere

SPURV

Formålet med SPURV er, at skabe en livets skole, kort sagt udvikle dig som ung, hvis du har særlige udfordringer, savner motivation eller mangler at bestå folkeskolens afgangseksamen i matematik og dansk, og har svært ved at være i en stor gruppe, så er Spurv noget for dig. Vi bygger håb, selvværd og selvtilliden op igen sammen med dig, så du over en periode på 12 måneder, får bedre uddannelsesmuligheder, trivsel og livsvilkår.

Opstart

Vi starter løbende op med forsamtaler. Der er max 10 deltagere på hvert hold. ( vi tilpasser tilbuddet individuelt)

Hvem kan deltage

Du kan deltage hvis du er mellem 15-17 år og ønsker at ændre din nuværende situation, tal med kontaktperson om det. Læs mere

Hvordan kommer du med

Hvis du gerne vil være med, så skal du henvises af din kommune, som tager kontakt til os.

Hvad får du ud af at være med

Vi arbejder med at opbygge dig, så du opnår en større robusthed, mere glæde og står styrket over for dine udfordringer. Vi udvikler din bevidsthed, mønstre og kompetencer sammen med dig i et forløb. Vi lærer dig at håndtere følelser og forstå dine mønstre ved at gøre dig mere bevidst om din egen adfærd. Vi giver dig støtte og mod til, at bryde dine vaner, så du ser lysere på din hverdag og fremtid, så du får et nyt og stærkere fundament at stå på. Udbytte ved at deltage i Spurv:

– Få mere selvtillid og større selvværd

– Få et sundere socialt netværk

– Blive mere selvhjulpne ift. at mestre hverdagen, madlavning etc.

– Udvikle mere konstruktive copingmekanismer

– Få en bedre trivsel og øget livskvalitet

– Få en større selvforståelse ift. til deres styrker, kompetencer, ambitioner, mål m.m.

– Få større bevidsthed om uhensigtsmæssige strategier, mønstre, livsvilkår m.m.

– Øge din uddannelse- og aktivitetsparathed

– Tage de første skridt hen imod dine drømme

Aktiviteter

Når du er med i SPURv og har været til din forsamtale, kan du deltage i:

– Undervisning fra 6. til 9. klasses niveau i dansk og matematik med uddannet lærer

– Individuelle terapisamtaler med psykolog eller psykoterapeut alt efter hvad din udfordring er

– Undervisning i mestringsværktøjer igennem den motiverende samtale

– Undervisning i trivsel og sundhed

– Fysisk fokus med træning, mindfulness og coaching om kost og sunde vaner

– Faglig fokus med afklaring af kompetence og uddannelsesmål

– Produktion i køkken med undervisning i madlavning og hygiejne samt fællesspisning for at træne sociale færdigheder

Hvordan arbejder vi

Vi har en veldokumenteret erfaring i arbejdet med sårbare unge, og at det kræver en individuel og håndholdt indsats for, at sikre et højt fremmøde og dermed et succesfuldt forløb.

Vi arbejder helhedsorienteret med en:

– Anerkendende tilgang

– Udviklingsfokuseret

– Målrettet og løsningsorienteret model

Hvad koster det

19.995kr pr måned pr ung

Hvis du er interesseret i et ungeforløb og du er under 18 år, så Kontakt os 45803333 for at høre mere.

Hjerterummet nyt tiltag i Børns Trivsel NGO. Få trivsel fra start i familien.

Tilbuddet henvender sig til nuværende og tidligere anbragte gravide unge og særligt udsatte kvinder, der ønsker at få hjælp i trygge rammer under og efter graviditeten.

Det kan være svært at rumme og mestre hverdagen og stå med et stort ansvar som førstegangsforældre, hvis man selv er vokset op i et dysfunktionelt hjem, som et livsvilkår og måske ikke har et godt og sundt netværk at sparre med.

Familierådgivning og Mestringsforløb er et tilbud for dig som enlig mor eller jer som par, der har et brændende ønske om at få en familie og skabe en god hverdag for jer alle.

Foreningen Børns-Trivsel har stor erfaring med udsatte og anbringelsesområdet, og vi arbejder helhedsorienteret for at sikre forebyggelse og tidlig indsats. Forløbet afholdes af Camilla Andersen & Heidie Graversen. Læs mere

Forløb: Sammen med jer som nybagte forældre ser vi på de mønstre, temaer og udfordringer, der er i hverdagen. Vi arbejder under et forløb med den særligt sårbare mor for at tale om de svære ting op til fødslen og lige efter når I er blevet en familie for første gang. Igennem forløbet vil du komme til at stå stærkere med et øget fokus på jeres trivsel i relationen mor-barn og jer som familie når to bliver til tre.

Familierådgivning vil igennem vores samtaler, give jer flere forskellige værktøjer til, hvordan I kan støtte og motivere hinanden til at stå styrket i at mestre hverdagen. Der vil også være mulighed for at sparre med os sideløbende, hvis I måtte have brug for opfølgende samtaler.

Det er vigtigt, at I som forældre er klar til at forsøge nye måder at se tingene på, og at I er åbne overfor hinanden. Det er vigtigt, at I arbejder sammen om at ændre de områder eller livsmønstre, der ikke fungere for jer, når to bliver til tre. Måske er der misbrug, få ressourcer til rådighed eller I er på kontanthjælp og har svært ved at håndtere hverdagen.

En intensiv indsats kan bidrage til I kommer godt fra start som familie, med trivsel i hverdagen, så I kan blive klar til at favne fremtiden som forældre.

Har du som forælder selv været anbragt, og oplever at hverdagen er svær at få til at hænge sammen med et barn, så kontakt os vi har også i vores UNIK indsats mulighed for at hjælpe dig. Ring 45803333

Et arbejde som kernefrivillig rådgiver hos Børns-Trivsel er givende og samtidig udfordrende. Du skal have lyst til og mulighed for at give støtte til børn og unge. Du vil opleve, hvordan du selv udvikler dig.

Vores team i Børn-Trivsel vil sparre og rådgive dig samt være med i din udvikling.

Konsulenterne

Heidie Graversen

Formand, psykoterapeut og stresscoach med speciale i selvværdsopbygning og kriser.

CV

Sara S. Christensen

Psykolog og kostvejleder med mange års erfaring fra anbringelsesinstitutioner. Speciale i udsatte unge, svigt, overgreb og sorgarbejde.

Laura Schmølker

Cand.mag. i pædagogik og psykologi og mentortræner.

Josephine Andreasen

Ansvar for Netværksgrupper, arbejder med relationer og selvværdsopbygning udfra den narrative metode.

CV

Camilla S. Andersen

Mentor og online coach med speciale i sårbare unge fra misbrug og dysfunktionelle familier. Camilla har en baggrund som Biolog og en PHD i folkesundheds videnskab

Kamilla Lynx

Mindfulness- og åndedrætsinstruktør med speciale i ændring af fastlåste mønstre.

Gitte Rodholm

Administration og daglig ungesupport

Tina Young Hansen

Projektkoordinator og ungesupport.

Bente Nielsen

Psykoterapeut og ansvarlig for mentorforløb 2017

Simone Cecilie Kristensen

Mentor og kernefrivillig.

Erik Tams

Sociolog, NLP master og coach med speciale i stress og kognitiv adfærdsterapi.

Mette Stauning

Zone – og Bach terapeut.

“At give nuværende og tidligere anbragte håb og støtte til at finde deres fundament i livet”

– Vores mission

Bestyrelse

Heidie Graversen

Formand, psykoterapeut og stresscoach med speciale i selvværdsopbygning og kriser.

CV

Mette Elsig

Næstformand og afdelingsleder i børne-og kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune

Claus Mercebach

Ydelseschef Ballerup Kommune

John Graversen

Programchef, Dansk Arkitektur Center

Sanne Westergaard

Senior Consultant og erhvervspsykolog

 

Nada Jørgensen

Special pædagog med 18 års erfaring fra socialpsykatrien

CV

Tina Young Hansen

Administration

Om os

Om os

Børns Trivsel er en non-profit forening der er ansvarlig, sætter en ære i anstændighed, god tone og målbare resultater. Foreningen har til formål, at fremme trivsel og sundhed for børn og unge op til 30 år og forebygge at sociale problemer udvikler sig. Vi støtter op om nuværende og tidligere anbragte børn og unge får mulighed får et godt liv, med de bedste betingelser for dem.

Læs mere

Vi tror på, at en helhedsorienteret og tværprofessionel tidlig indsats, hvor vi sammen arbejder med fysisk og mental sundhed. Vi ønsker at gøre en forskel for udsatte børn og unge, så alle har mulighed for en uddannelse. Vi har igennem mange år arbejdet på anbringelses området.

Vi er Psykologisk forankret med et professionelt team bestående af psykologer og psykoterapeuter, med speciale i stress og kriser. Alle er specielt uddannet til at arbejde med sårbare børn og unge. Derudover har vi en læge, en sociolog, en socialrådgiver samt en bars- og kranio-sakral terapeut med speciale i traumer tilknyttet.

Vores Mission

At iværksætte stærke partnerskaber, udvikle og formidle værdiskabende aktiviteter for børn og unge. At give nuværende og tidligere anbragte håb og støtte til at finde deres fundament i livet. At vi som forening skaber effektfulde dokumenterbare resultater, og gør en forskel for børn og unge.

Vores Værdier

Foreningen Børns-Trivsel arbejder ud fra 4 overordnede værdier. Værdierne er formuleret af bestyrelsen og er et udtryk for den retning, vi altid bevæger os og er grundlæggende for vores handlemåde samt udførelsen af vores aktiviteter i foreningen.

Børns Trivsel skal altid være:

Værdiskabende

Vi er kompetente, engagerede, nytænkende og arbejder tværprofessionelt.

Anerkendende

Vi mener, at det er vigtigt for trivsel, glæde og selvværdsfølelse.

Kommunikerende

Vi mener, at forandring er en konstant og vedvarende proces mellem mennesker.

Samvirkende

Vi indgår i forpligtende, professionelle og helhedsorienterede arbejds- og aktivitets fællesskaber.

Vores aktiviteter

Efterværn tilbud til unge i Projekt UNIK som er sats-pulje støttet og vores nyeste tilbud med SPURV. I vores projektarbejde, arbejder vi for at anbragte og sårbare unge får en uddannelse og et godt liv.

Psykologisk rådgivning, stress coaching og terapi
Caféaktiviteter og foredrag
Støtte- netværk og pårørendegrupper
Netværks arbejde med andre ngo´er
Projekt arbejde

Børns Trivsel har brug for din hjælp

Bliv medlem, se herunder eller støt Børns Trivsel

Fast medlem pr. år Kr. 1200
Donationer optil Kr. 500 skattefrit for din virksomhed

Mobilepay: 84271

Konto til Børns Trivsel Reg. nr.: 1551 Konto nr. 11147151

Presse

Presseehenvendelser:

Formand Heidie Graversen

Tlf. +45 4580 3333

info@boerns-trivsel.dk

Øvrige henvendelser:

Koordinator Tina Young Hansen

Tlf. +45 51907757

info@boerns-trivsel.dk

Bestyrelse

Formand 

Heidie Emilie Sofie Graversen

Adm. dir. i Coaching People og forebyggelseskonsulent for kommuner

Næstformand

Mette Elsig

Afdelingsleder i Børne-og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune

Kasserer og bestyrelsesmedlem

John Stiig Graversen

Programchef, Dansk Arkitektur Center

Læs mere

 

Bestyrelsesmedlem

Claus Mercebach

Ydelseschef Ballerup Kommune

Bestyrelsesmedlem

Sanne Westergaard

Senior Consultant og erhvervspsykolog

Bestyrelsesmedlem

Nada Jørgensen

Special pædagog med 18 års erfaring fra socialpsykatrien

Administration

Tina Young Hansen

Gitte Rodholm

Årsberetning UNIK 2017

Se vedtægter

Programerklæring for Foreningen

Medlem og donationer

Tak, fordi du er med til at støtte Børns-Trivsel og er med til at skabe en forandring for børnene.

Et aktivt medlemskab til Børns-Trivsel NGO forening koster kr. 200 pr. måned. Kontingent betales hvert kvartal (ingen binding) +

200 kr. for et årligt støtte medlemskab ved indmeldelse, som alle betaler første gang.

Læs mere
 • Pengene går til vores forskellige aktiviteter og projekter:
 • Hjerterummet vores Baby Café, der kører hver torsdag med rådgivning, yoga for mor og zoneterapi for de små
 • Faste forløb i støttegrupper og etablering af netværk
 • Temadage
 • Foredrag
 • Projekter på skoler og i daginstitutioner med yoga og mindfulness i børnehøjde. Vi har også forløb til børn med særlige behov.
 • Rådgivning og coaching ved akut krise á 60 min varighed i forbindelse med Hjerterummet og mobning.
 • Da vi er en NGO forening går overskud, sponsorater og donationer tilbage til projektforløb med børn, bl.a. på skoler og daginstitutioner.Betal nemt dit medlemskab via MobilePay:
 • Medlemskab

Mobilepay: 84271

Bliv frivillig

Du kan gøre en forskel for børn, unge og familier i krise samt i vores forening

Hvis du har lyst til at være frivillig, så læs mere om, hvor vi kan bruge dig og dine ressourcer.  Du kan være frivillig hos os på forskellige måder.

 • Du kan blive frivillig rådgiver
 • Du kan blive frivillig i en af vores støttegrupper
 • Du kan blive frivillig blogger inden for relevante temaer
 • Du kan blive frivillig på vores sekretariat

Frivillig rådgiver

Vi mangler dig, som har lyst til at rådgive og støtte børn og unge mellem 12-25 år, som har brug for en sparringspartner i de udfordrende år fra teenager til voksen eller børn, hvis familie er i en krise.

Et arbejde som frivillig rådgiver hos Børns-Trivsel er givende og samtidig udfordrende. Du skal have lyst til og mulighed for at give støtte til børn og unge. Du vil opleve, hvordan du selv udvikler dig. Vores team i Børn-Trivsel vil sparre og rådgive dig samt være med i din udvikling.

Læs mere

Frivillig i støttegrupper

Vi søger dig, som er i alderen 18-30 år med overskud til at være med til at gøre en forskel. Du er en god lytter, empatisk og positiv i din tilgang til livet og har lyst til at lære og blive udviklet som menneske. Afhængig af din erfaring vil du have mulighed for at deltage i en af vores støttegrupper hver anden uge i Herlev.Vi står bag dig, så du er ikke alene som ny frivillig. Til gengæld, så har vi brug for at du er stabil og overholder dine vagter. Du skal minimum tage 2 aftenvagter om måneden i vores lokaler på Gammel Klausdalsbrovej 482 i Herlev.

Frivillig blogger

Har du erfaring og lyst til at blogge, vil du også have mulighed for det.

Sekretariat – efterløn eller pension

Er du gået på efterløn eller pension og føler, at du har masser at byde på, så kan vi bruge dig. Vi mangler ekstra hænder til alt det arbejde, der er i, at starte en forening op. Vi vil meget gerne have hjælp fra dig, der har lyst og tid til at bidrage. Det er naturligvis en fordel, hvis du har erfaring fra foreningslivet. Vi søger hjælp til de administrative opgaver, hjælp til at søge fonde og midler, vores projekter og indsatser, til bogføring, markedsføring og meget andet.

Hvordan bliver jeg frivillig

Hvis du har lyst til at blive frivillig hos os, så send os en ansøgning på mail, hvor du skriver lidt om dig selv. Skriv også gerne lidt om, hvad du gerne vil arbejde med  du tænker om at være frivillig samt hvad du kan og ønsker at bidrage med.

Kontakt os for at høre mere eller send en mail til info@boerns-trivsel.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt os

Kontakt os

3 + 5 =

“Tak, fordi du er med til at støtte Børns-Trivsel og er med til at skabe en forandring for børn og unge.”

Samarbejdspartnere